vrijdag, 22. februari 2013 - 13:40 Update: 03-07-2014 1:02

Goede Doelen Loterijen belden mensen uit Bel-me-niet register

Goede Doelen Loterijen belden mensen uit Bel-me-niet register

Den Haag - OPTA heeft de BankGiro Loterij N.V., Nationale Postcode Loterij N.V., VriendenLoterij N.V. en de overkoepelende Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. beboet voor het overtreden van de telemarketingregels.

Consumenten werden tegen hun wil telefonisch benaderd door de Goede Doelen Loterijen. In totaal zijn bijna 140.000 consumenten ongevraagd gebeld ondanks dat zij ingeschreven stonden bij het Bel-me-niet Register. Daarnaast is tijdens bijna 550.000 telefoontjes niet actief aan consumenten gevraagd of zij nogmaals gebeld wilden worden (`recht van verzet') noch inschrijving in het register aangeboden. Deze telefoontjes zijn gepleegd in de periode van 1 november 2009 tot 1 november 2010. OPTA heeft de overtredingen beboet met in totaal 845.000 euro. Remko Bos, directeur bij OPTA: "Naar aanleiding van deze en eerdere boetes, hebben wij een stevig gesprek met de Goede Doelen Loterijen gevoerd om te kijken wat er nog meer nodig is om ervoor te zorgen dat zij hun leven beteren. Wij willen weten hoe zij in hun bedrijfsprocessen en -cultuur omgaan met regelnaleving. Van de Goede Doelen Loterijen verwachten we dat ze er alles aan doen om consumentenirritatie te voorkomen." [b]Klachten bij ConsuWijzer [/b] OPTA is het onderzoek naar de Goede Doelen Loterijen gestart nadat consumenten bij ConsuWijzer klaagden dat zij gebeld werden ondanks inschrijving bij het Bel-me-niet Register. De Goede Doelen Loterijen gebruikten telefoonnummers die consumenten opgaven bij het meedoen aan een online prijsvraag, spelletje of enquete. Ook belden de Goede Doelen Loterijen nadat consumenten via een vinkje een akkoord gaven voor de algemene voorwaarden. Voor consumenten was het niet duidelijk dat zij gebeld zouden worden. Laat staan dat zij wisten door wie en waarover. Daarom mogen op deze wijze verkregen telefoonnummers niet gebruikt worden om consumenten te bellen die ingeschreven staan in het Bel-me-niet Register. Ook werden consumenten ongevraagd gebeld onder het mom van `marktonderzoek'. De telefonische verkoopmethoden van de Goede Doelen Loterijen hebben tot veel irritatie onder consumenten geleid. [b]Publicatieverbod afgewezen [/b] De Goede Doelen Loterijen hebben bezwaar gemaakt bij OPTA tegen de boetes. De rechter heeft het verzoek van de Goede Doelen Loterijen om publicatie van dit besluit te verbieden, afgewezen. OPTA heeft een deel van de Goede Doelen Loterijen, namelijk de BankGiro Loterij N.V., Nationale Postcode Loterij N.V. en de overkoepelende Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., in 2011 ook al beboet voor soortgelijke overtredingen met in totaal 262.500 euro.
Provincie: