maandag, 30. december 2013 - 8:03 Update: 03-07-2014 0:45

Grote zorgen om komst Bulgaren en Roemenen

Foto van auto met Pools kenteken | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Uit het vierde kwartaalbericht van het Sociaal Plan Bureau (SCP) blijkt dat de Nederlanders negatief denken over de Oost-Europeanen die in ons land komen werken.

Bijna twee derde ziet vooral nadelen aan hun komst, zo melden verschillende media maandag. Zo vinden de Nederlanders dat er te veel migranten uit Oost-Europa naar Nederland komen, Bijna 50 procent van de bevolking is bang dat de criminaliteit en de overlast zullen toenemen. Ook maken ze zich zorgen over verdringing op de arbeidsmarkt. Van de ondervraagden vindt 58 procent dat de Oost-Europeanen misbruik maken van uitkeringen, 47 procent denkt dat ze banen van de Nederlanders afpakken.

Niet iedereen negatief

Maar niet iedereen is negatief over de komst van de Oost-Europeanen. Negentien procent van de Nederlanders ziet evenveel voor- als nadelen en tien procent vindt de voordelen zelfs opwegen tegen de nadelen.

Laagopgeleiden staan beduidend negatiever tegenover Oost-Europeanen dan hoogopgeleide Nederlanders, maar beide groepen vinden vaak dat arbeidsmigranten worden uitgebuit. De helft van de ondervraagde Nederlanders noemt Oost-Europeanen harde werkers. Vooral Polen worden als harde werkers gezien.

Komst Bulgaren en Roemenen

Vanaf 1 januari 2014 mogen de Bulgaren en Roemenen vrij naar ons land reizen. De politiek, en dan vooral de SP en de PVV, maken zich daar grote zorgen over. En minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat de grens voor deze mensen te vroeg opengaat. Uit de cijfers van het SCP blijkt dat er over Bulgaren en Roemenen negatiever wordt gedacht Grotedan over Polen. Op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100 (zeer positieve gevoelens) scoren Polen 44, en Roemenen en Bulgaren 32. De Bulgaren scoren daarmee nog lager dan Marokkanen, die een score van 38 krijgen. Turken scoren 52, autochtone Nederlanders 68.

Nederland is niet het enige West-Europese en welvarende land dat moeite heeft met de aankomende toestroom van Bulgaren en Roemenen. Ook onze zuiderburen verwachten problemen. Vlaamse steden maken zich grote zorgen.

 

Categorie: