zaterdag, 7. december 2013 - 11:56 Update: 03-07-2014 0:47

Handelsakkoord WTO op Bali is historisch

Handelsakkoord WTO op Bali is historisch

'Dit akkoord zal wereldwijd veel voordeel opleveren voor bedrijven en consumenten'. Dit zei minister Ploumen zaterdag nadat het de 160 WTO-landen, na zeer intensieve onderhandelingen, is gelukt om tot een overeenkomst te komen over handelsfacilitatie.

'Van deze afspraken zullen met name de minst ontwikkelde landen profiteren', aldus Ploumen.

Vermindering transactiekosten
Het akkoord leidt tot vermindering van transactiekosten en versoepeling van de internationale handel. Juist bij de grenzen van ontwikkelingslanden zal het aantal barrières worden verlaagd, waardoor de handel tussen deze landen wordt gestimuleerd.


De onderhandelingen op Bali spitsten zich verder toe op landbouw en ontwikkelingsafspraken. Discussies over voedselzekerheid dreigden een akkoord te blokkeren. Met name India drong aan op behoud van voedselopkoopprogramma's voor zijn bevolking. Over de uitwerking daarvan liepen de standpunten uiteen.

Opkopen binnenlands voedsel
Uiteindelijk kwamen de WTO-landen overeen dat ontwikkelingslanden binnenlands voedsel mogen opkopen. Deze nieuwe afspraak geldt in ieder geval voor de komende vier jaar. In de tussentijd zal worden onderhandeld over een permanente oplossing.


'Grote stap voorwaarts'
Dat de WTO-landen nu voor het eerst in 20 jaar een multilateraal handelsakkoord hebben afgerond is een grote stap voorwaarts. Dit akkoord is onderdeel van de in 2001 gestarte Doha-ronde en versterkt de geloofwaardigheid van de WTO als een effectief instituut en onderhandelingsforum.


Doha-ronde
De Doha-ronde, zoals deze onderhandelingen genoemd worden, moet leiden tot het opheffen van handelsbarrières en het openbreken van de internationale agrarische en industriële markten. 'Hiermee is een belangrijk obstakel voor internationale handel weggenomen', aldus Ploumen die zelf deze week ook op Bali aanwezig was.

'Door dit akkoord op Bali komt er een eerlijker handelssysteem en dalen de kosten van de internationale handel. Dit zal met name ten goede komen de minst ontwikkelde landen.' Ook krijgen deze landen betere toegang tot de Europese en Amerikaanse markt.

Categorie: