donderdag, 19. december 2013 - 10:17 Update: 03-07-2014 0:46

Hele spoornet krijgt roodlicht-seinen

Foto van rood sein trein spoor | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het gehele spoornet in Nederland zal worden voorzien van zogenaamde roodlicht-seinen. Dit heeft staatssecretaris Mansveld donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

ATB-Vv
Op dit moment zijn al ongeveer 2500 van de in totaal 5300 seinen voorzien, of is inmiddels opdracht verleend, van de ATB Verbeterde versie (ATB-Vv). Met dit veiligheidssysteem wordt de trein automatisch afgeremd wanneer hij met meer dan 40 km/h een rood licht nadert. 

112 miljoen euro
Nu heeft Mansveld ProRail ook opdracht gegeven om ook alle overige 2800 bediende seinen op het Nederlandse spoorwegnet vanaf 2015 van ATB-Vv te voorzien. Naar inschatting van ProRail is hiermee een investering van 112 miljoen euro gemoeid.

‘Ik heb recent ProRail laten weten in te stemmen met haar voorstel om alle seinen die nog niet van ATB-Vv zijn voorzien hier alsnog mee uit te rusten, met uitzondering van die trajecten waar op korte termijn volledig onder ERTMS gereden kan worden’, aldus de staatssecretaris. 

Hoeveel seinen dit exact betreft is dan ook pas bekend nadat de Voorkeursbeslissing voor de verdere implementatie van ERTMS is genomen. De verdere uitrol van ATB-Vv zal grotendeels in de periode 2015-2018 gerealiseerd kunnen worden. 

Daarnaast heeft Mansveld ProRail gevraagd een voorstel te doen voor de inpassing van de benodigde investering. Leidende principes hierbij moeten een naadloze overgang van ATB-Vv naar ERTMS en de doelmatige besteding van financiële middelen zijn.

2e helft 2014
Mansveld heeft ProRail gevraagd om het monitoringsysteem voor ATB-Vv zo spoedig mogelijk te implementeren. ProRail heeft aangegeven dat de nieuwe ATB-Vv-installaties na voltooiing van de ontwikkeling en na gunning van de uitrol direct standaard voorzien zullen worden van het monitoring-systeem. De huidige ATB-Vv-installaties waarbij dat nog niet het geval is zullen in de 2e helft van 2014 hiermee zijn uitgerust.

 
Provincie: