dinsdag, 15. januari 2013 - 15:49 Update: 03-07-2014 1:04

Helft poldergemalen uit in Friesland

Helft poldergemalen uit in Friesland

Wetterskip Fryslân heeft vandaag circa 500 poldergemalen uitgezet om de
ijsaangroei te bevorderen. Omdat er geen sprake is van strenge vorst kunnen gemalen in dieper gelegen polders nog niet uit. Hier komt het grondwater nog steeds omhoog. Morgen wordt bekeken of er meer gemalen uitgezet kunnen worden.

Dankzij de weersomstandigheden kan Wetterskip Fryslân deels stoppen met malen, zodat het water in sloten, meren en kanalen tot rust komt. Vorige week heeft het waterschap extra water afgevoerd, zodat gisteren de afvoer van de Friese boezem is gestopt. [b]Dagelijks ijsbericht[/b] Wetterskip Fryslân bericht tijdens deze vorstperiode via de website dagelijks over de weersverwachting en de maatregelen die genomen worden om de ijsrecreatie in haar beheergebied te bevorderen. De ijsveiligheid en de organisatie van toertochten is een verantwoordelijkheid van de Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen. Er is regelmatig contact met de meteorologen, provincie Fryslân, de Friesche IJsbond, ijsvereniging Visvliet-Pieterzijl en de stichting de Overijsselse Merentocht.
Provincie: