zondag, 6. oktober 2013 - 12:15 Update: 03-07-2014 0:51

Henk Krol jarenlang niet op de hoogte van verzuimen pensioenbetalingen

Foto van Tweede Kamer | Archief FBF.nl
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

In het tv-programma WNL Op Zondag reageert Henk Krol voor het eerst op tv op de aantijgingen en op zijn rumoerige vertrek bij 50Plus afgelopen vrijdag.

Oud-partijleider 50Plus Henk Krol nam de eindverantwoordelijkheid op zich en wilde de schuld niet op anderen schuiven, maar benadrukte ook dat hij jarenlang niet op de hoogte was geweest van het verzuimen van de pensioenbetalingen, zelfs niet toen er waarschuwingsbrieven hierover naar de Gay Krant werden gestuurd. Krol: 'Ik wou dat we het eerder hadden gehoord, dan waren we eerder rond de tafel gaan zitten en waren we eerder met de Gay Krant teruggegaan van glossy naar krant. De andere optie was de deur op slot doen.' De waarschuwingsbrieven heeft Krol nooit te zien gekregen. Krol: 'Die brieven heb ik nooit onder ogen gekregen. Die werden, zoals met meer dingen en met de beste bedoelingen, door de secretaresse weggemoffeld in de onderste la. Ik wou dat ze het niet gedaan had.'

Het besluit om geen pensioenpremie te betalen was volgens Henk Krol een beslissing van het hele personeel. Toen Krol eenmaal doorhad dat het fout zat is hij meteen met de redacteuren gan praten Er is toen afgesproken dat zij ook geen aanspraak meer zouden maken op het pensioen over die periode. Daarvoor moest ook een geheimhoudingsclausule worden ondertekend. Krol: 'Dat werd ons geadviseerd door de accountant.' En over zichzelf zegt hij: 'Toen er eindelijk weer wat meer vlees op het bot zat en we weer naar een pensioenverzekeraar konden, heb ik dat voor iedereen gedaan, behalve voor mezelf.'

Donderdagnacht kreeg Krol om 03.00 uur het vernietigende krantenartikel in zijn mail. Hij kwam tot de slotsom dat hij niet meer geloofwaardig was, juist hij die als 50Plus-voorman opkwam voor de pensioenen van ouderen. "Ik heb geen verplichting als werkgever om pensioen te betalen, maar ik had dat wel beloofd."

Krol meent echter niet alleen te zijn teruggetreden door de ophef om die pensioenpremies, maar ook door politieke vijanden. "Er zijn nogal wat mensen die het op de een of andere manier leuk vinden om 50Plus onderuit te halen, omdat veel mensen denken dat wij ons afzetten tegen jongeren." Volgens Krol werd elk onderzoekje naar de Gay Krant - ook als er niets instond - gebombardeerd tot voorpaginanieuws.

Henk Krol heeft een vermoeden wie er achter de onthullingen, die via klokkenluiderssite Publeaks bij de Volkskrant terechtkwamen, zit. Volgens hem ging één medewerker destijds  onder protest akkoord met de pensioenregeling. 'Hij zit nu in de WW en ziet mij voortdurend op tv dansen.' Sinds zijn aftreden heeft Krol zo zegt hij bij WNL 'ongekend veel' steunbetuigingen gekregen. Hij zal blijven strijden voor groepen mensen die dat nodig heeft. 'Laat mij mensen een stem geven, daar ben ik goed in.'