woensdag, 2. oktober 2013 - 17:54 Update: 03-07-2014 0:51

Herstel voor jeugdige oorlogs-slachtoffers lastig te verkrijgen

Foto van speelgoed konijn kind | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Tilburg

Kinderen die slachtoffer zijn van een gewapend conflict worden vaak over het hoofd gezien als het gaat om compensatie voor oorlogsslachtoffers.

In het proefschrift ‘Is anybody playing?’ dat ze op 7 oktober verdedigt aan Tilburg University, pleit Francesca Capone daarom voor een internationale (juridisch bindende) conventie voor recht op herstel, met bijzondere aandacht voor kwetsbare slachtoffers.

Francesca Capone onderzocht waar kinderen die uit een oorlogssituatie komen volgens internationale wetgeving recht op hebben en hoe dat tot nu toe in de praktijk is gegaan. Ze constateert procedurele tekortkomingen die het moeilijk maken om herstelmaatregelen af te dwingen die het specifieke belang van kinderen voor ogen hebben. Zo hebben jeugdige oorlogsslachtoffers vaak weinig tot geen toegang tot het recht. Herstelprogramma’s houden bovendien te weinig rekening met de belangen van kind-slachtoffers.

Volgens Capone zou er een internationale conventie voor recht op herstel moeten komen waarin de Basic Principles and Guidelines on the  Right to a Remedy and Reparation van de Verenigde Naties worden opgenomen en waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare slachtoffers.

Capone benadrukt het belang van het herstel van kinderen na een oorlog, aangezien zij de burgers zullen zijn die hun samenleving weer moeten opbouwen.