dinsdag, 2. april 2013 - 18:13 Update: 03-07-2014 1:00

Hof veegt verbod pedovereniging Martijn van tafel

Hof veegt verbod pedovereniging Martijn van tafel

Leeuwarden - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag het verbod op de pedofielenvereniging Martijn, dat eerder in juni 2012 door de rechtbank Assen was opgelegd, van tafel geveegd. Dit heeft het hof dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Volgens het gerechtshof zijn de werkzaamheden van de vereniging wel in strijd met de openbare orde, maar is er geen sprake van ‘dreigende maatschappelijke ontwrichting’ en zou de maatschappij voldoende weerbaar zijn. Ook zijn er volgens het hof door de vereniging geen strafbare feiten gepleegd. Een aantal leden van pedovereniging Martijn is wel veroordeeld voor seksuele delicten maar de vereniging is daar volgens hete hof niet verantwoordelijk voor. Het OM vroeg donderdag 7 maart nog aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om de uitspraak van de rechtbank in Assen over pedofielenvereniging Martijn in stand te laten. Op 27 juni 2012 oordeelde de rechtbank dat de vereniging Martijn niet meer mag bestaan. De vereniging werd per direct verboden verklaard en ontbonden. De vereniging manifesteerde zich volgens de rechtbank op een zodanige wijze dat dit in strijd is met de openbare orde. De ontbonden vereniging stelde vervolgens hoger beroep in tegen de verbodenverklaring en ontbinding. Het OM stelt zich op het standpunt dat de vereniging geen beroep kan instellen omdat deze vanwege de uitspraak van de rechtbank Assen per direct ophield te bestaan. Daarnaast geldt dat de vereniging zich volgens het OM manifesteerde op een zodanige wijze dat dit in strijd is met de openbare orde. Het OM is van oordeel dat er een zwaarwichtig publiek belang is bij de bescherming van het kind tegen de activiteiten van de vereniging Martijn. Martijn is naar het oordeel van het OM een vereniging die pedoseksualiteit vergoelijkt en verheerlijkt zonder oog te hebben voor de bijzondere schadelijke gevolgen van seksueel misbruik voor de kinderen, alsmede hun naaste familieleden. Het OM overweegt nu om cassatie in te stellen tegen de uitspraak van het hof.
Provincie: