maandag, 3. juni 2013 - 13:43 Update: 03-07-2014 0:57

Hoge waterstanden Rijn na regenval Duitsland

Foto van regenval put hond overstroming | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Na hevige regenval in Duitsland en het Alpengebied de afgelopen week, stijgen de waterstanden in de Rijn nog altijd.

Op maandagochtend 3 juni heeft de waterstand NAP +12 meter bij Lobith overschreden. Dat betekent dat uiterwaarden gaan onderlopen. Rijkswaterstaat informeert belanghebbenden (zoals waterschappen) over de actuele waterstanden en waterstandsverwachtingen.

Verwachting
De verwachting voor de Rijn is dat de waterstand de komende dagen verder richting NAP +13,60 meter bij Lobith zal stijgen. Bij de maandagochtend bereikte waterstand van NAP +12 meter gaan uiterwaarden op grote schaal onder water lopen. Dit is normaal bij dergelijke waterstanden, uiterwaarden zijn ervoor bedoeld om de rivier meer ruimte te geven bij hoge rivierafvoer. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd.

Bijzonder
Voor de tijd van het jaar zijn deze hogere waterstanden, en onderlopende uiterwaarden, echter wel bijzonder. In de winterperiode komt dit vaker voor, maar in de zomerperiode nauwelijks. Gebruikers van uiterwaarden zijn daarom extra alert, omdat sommige uiterwaarden in de zomerperiode dienst doen als bijvoorbeeld weide voor vee en/of als camping. Alleen in de zomers van 1970 en 1983 was de hoeveelheid water die bij Lobith werd afgevoerd veel groter.

Maatregelen Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Bijvoorbeeld door het openen van de stuwen in de Neder-Rijn en Lek. De Neder-Rijn helpt dan bij de afvoer van het overtollige Rijnwater.

Maas
In het stroomgebied van de Maas is tot op heden weinig neerslag gevallen. Voor de Maas worden op dit moment dan ook geen hoge waterstanden verwacht.

Provincie: