vrijdag, 4. januari 2013 - 11:41 Update: 03-07-2014 1:03

Hogere inkomens profiteren van kinderopvangtoeslag

Hogere inkomens profiteren van kinderopvangtoeslag
Foto: Archief FBF.nl

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7 300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2 000 euro. De rest kwam uit de kinderopvangtoeslag. Dit meld het CBS

In 2011 ontvingen 537 duizend ouders kinderopvangtoeslag voor de formele opvang van een of meer kinderen. In totaal ging het om 844 duizend kinderen. Ouders met toeslag ontvingen gemiddeld 5 300 euro. Hiermee werd 73 procent van hun opvangkosten gecompenseerd. In 2007 ontvingen nog 375 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Het gemiddeld ontvangen bedrag daalde sinds 2009 licht. In 2011 betaalden ouders met kinderopvangtoeslag gemiddeld 27 procent van de opvangkosten zelf. Dat is meer dan in 2010, toen 23 procent van de kosten voor eigen rekening kwam. De gemiddelde ouderbijdrage kwam daarmee bijna 400 euro hoger uit dan in 2010. Vooral in de lagere inkomensgroepen steeg de ouderbijdrage naar verhouding fors. Huishoudens met een besteedbaar inkomen boven 75 duizend euro maakten relatief veel gebruik van kinderopvang. Ze hadden hoge opvangkosten van ruim 9 200 euro op jaarbasis. Hierdoor ontvingen zij met bijna 5 100 euro gemiddeld toch veel kinderopvangtoeslag, ondanks hun relatief hoge eigen bijdrage.
Categorie: