donderdag, 31. januari 2013 - 9:12 Update: 03-07-2014 1:03

Hogere olieprijs houdt geen stand, daling voorzien

Hogere olieprijs houdt geen stand, daling voorzien

De afgelopen maand heeft vooral West Texas Intermediate (WTI), maar ook Brent olie een opgaande prijstrend getoond. In de Energie monitor van februari verwacht de ABN AMRO dat die trend niet zal doorzetten, maar dat de olieprijzen zullen dalen.

De olievoorraden zijn ruim, de mondiale productie groeit nog steeds – de Opec gaf aan dat de productie de vraag zal overtreffen - en de weliswaar verwachte economische groei, zal zwak zijn. Om geo-politieke redenen en een mogelijk sterker herstel van de Amerikaanse economie zal de prijsdruk op WTI minder zijn dan op Brent olie. Het verschil tussen beide olies zal daardoor verder afnemen tot USD 10 in de loop van 2013. Voor heel 2013 verwacht ABN AMRO gemiddelde olieprijzen voor Brent van USD 105 en WTI USD 95. [b]Dalende Noorse“olieproductie” kan bedreiging zijn voor economisch herstel Europa[/b] De olieproductie van Noorwegen, circa 60% van de totale Noordzeeproductie, zal naar verwachting in 2013 een 25-jaarsdieptepunt bereiken. Hoewel Noorwegen sterk heeft geïnvesteerd in haar productiecapaciteit is een herstel van de productie nog niet zichtbaar. Als Noorwegen en ook het VK, dat circa 30% van de Noordzeeproductie voor haar rekening neemt, niet in staat zijn de productie te verhogen of op zijn minst te stabiliseren, wordt Europa nog afhankelijker van olie-importen. Met een mager economisch herstel dat verwacht wordt voor de tweede helft van dit jaar, in combinatie met hoge olieprijzen, vormt dit een mogelijke bedreiging voor de Europese economie. Als olieprijzen onverwacht stijgen door een sterkere vraag, plotselinge productiestoornissen en/of een toename van de risicopremie door onrust in bepaalde productiegebieden, leidt dit tot inflatie en zal dit hetf ragiele economische herstel schaden. [b]Te lage CO2 emissieprijzen doen gebruik van vervuilende kolen stijgen[/b] De CO2 emissieprijzen bereikten op 24 januari een historisch dieptepunt. Als gevolg van de lage CO2-emissieprijzen is de Europese industrie deels overgeschakeld van het gebruik van olie en gas naar kolen. Hoewel kolen het milieu meer vervuilen, is het toch goedkoper om met deze lage kolenprijzen en lage CO2-emissieprijzen te werken. Kolenprijzen zijn zo laag omdat de VS de exporten van kolen aanzienlijk hebben verhoogd nu ze zelf meer en meer gebruik maken van schaliegas. De oplossing om te komen tot een efficiëntere emissierechtenmarkt is in de handen van de EU. Uitgangspunt daarbij dient te zijn hogere kosten voor het gebruik van sterker vervuilende fossiele brandstoffen.

Categorie: