woensdag, 5. juni 2013 - 22:55 Update: 03-07-2014 0:56

Holland Casino opnieuw ingrijpend hervormen

Foto van roulette casino | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van roulette casino | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In overleg met de Raad van Commissarissen treedt Dick Flink na bijna zes jaar terug als bestuursvoorzitter van Holland Casino.

De Raad van Commissarissen beraadt zich nu op een oplossing voor de ontstane bestuurssituatie bij Holland Casino.

Aat Schouwenaar, voorzitter Raad van Commissarissen: 'Gedurende zes bijzonder uitdagende jaren heeft Dick Flink op energieke wijze leiding gegeven aan de organisatie. Het casino-concept is gerevitaliseerd, een groot aantal vestigingen is verbouwd en gemoderniseerd en de voorbereidingen voor een online casino zijn gestart. Tegelijkertijd wordt een omvangrijk hervormingsprogramma uitgevoerd, dat al effect heeft gesorteerd.'

De jongste resultaten laten echter zien dat wederom ingrijpende en structurele hervormingen noodzakelijk zijn. Dick voelt dat zijn bestuursprofiel niet aansluit op die noodzaak. Het besluit is daarom genomen dat hij terugtreedt en dat de Raad op zoek gaat naar een nieuwe bestuursvoorzitter, die leiding gaat geven aan de noodzakelijke hervormingen bij Holland Casino. De Raad van Commissarissen wil Dick Flink bedanken voor alle ambitie en bezieling die hij in de afgelopen uitdagende en moeilijke jaren in zijn bestuursvoorzitterschap heeft gestoken.”
 
Dick Flink: “Mijn kracht ligt vooral in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe concepten en formules. Voor de ambities die Holland Casino bij mijn aantreden op dat vlak had, is onder druk van economische en marktomstandigheden de afgelopen jaren weinig ruimte geweest. De vooruitzichten zijn van dien aard dat, net als de afgelopen jaren, wederom ingrijpende en structurele hervormingen noodzakelijk zijn. Daarin ligt niet mijn toegevoegde waarde.
Provincie:
Tag(s):