maandag, 21. oktober 2013 - 9:14 Update: 03-07-2014 0:50

Honingtomaten en snoeppaprika’s moeten opvolging krijgen

foto van tuinbouw | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De tuinbouwsector kan nog meer kansen pakken en groeien door het vizier ook te richten op landen buiten Europa. Nieuwe producten door slimme samenwerkingsverbanden zouden de mondiale interesse moeten vergroten. Verder moet de sector nieuwe stappen zetten in energiebesparing en vergroening. Dit staat in de beleidsbrief tuinbouw die staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken naar de Tweede kamer heeft gestuurd.

Dijksma stelt €1 miljoen beschikbaar voor het op de markt brengen van nieuwe producten zoals nieuwe uitgangsmaterialen (planten en zaden) die de wereld kunnen veroveren. Om het energieverbruik verder terug te dringen wordt het budget voor investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw verdubbeld tot minstens €5 miljoen.

Dijksma: "Nederland exporteert jaarlijks voor €20 miljard aan bloemen, bloembollen, planten en zaden. Daarmee is Nederland wereldleider. Ook de productietechnieken zijn internationaal toonaangevend. Door in te zetten op duurzame productie kunnen we onze positie op de Europese markten verder versterken en de markt nog verder uitbreiden. Daarnaast kan de Nederlandse tuinbouw door zijn kennis een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van agrarische productie in ontwikkelingslanden en daarmee aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk". 

Nieuwe markten

De groenteteelt richt zich sterk op de Europese markt, terwijl groeiende markten juist daarbuiten te vinden zijn. Door het ontwikkelen van nieuwe zaden en planten ontstaan er kansen voor verdere groei van de sector. Dit is de afgelopen jaren ook gebeurd met bijvoorbeeld honingtomaten en snoeppaprika’s, nieuwe producten die ontstaan zijn door slimme samenwerkingsverbanden. Om meer van dit soort kansen te signaleren en producten te ontwikkelen stelt Dijksma €1 miljoen extra beschikbaar.

Garantieregeling

Het op de markt brengen van nieuwe producten en productiesystemen gaat vaak moeilijk omdat er geen geld wordt geleend voor risicovolle projecten. Om die vernieuwing een zetje te geven wil staatssecretaris Dijksma dat er vanuit het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid een nieuwe regeling komt waarbij de overheid garant staat voor bankleningen.