vrijdag, 7. juni 2013 - 12:17 Update: 03-07-2014 0:56

Hoogste inkomens het vaakst voor afschaffing hypotheekrenteaftrek

Foto van huisjes van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De meerderheid van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek. Een groeiende groep vindt echter dat dit voordeel voor woningbezitters afgeschaft moet worden. Was in 2010 nog 23 procent voor afschaffing van de aftrek, in 2012 is dat ruim 30 procent. Hoge inkomens zijn vaker voor afschaffing dan lagere inkomens.

Van de volwassen Nederlanders met een inkomen in de hoogste inkomensgroep wil bijna 40 procent de hypotheekrenteaftrek aan banden leggen. Dit aandeel is beduidend hoger dan bij de middeninkomens bij wie dit varieert tussen de 26 en 30 procent. De laagste inkomensgroep verschilt veel minder van mening met de hoogste. Dit komt doordat het merendeel van de laagste inkomens uit huurders bestaat. Deze zijn vaker voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan eigenwoningbezitters: 42 procent tegen 27 procent. 

In alle inkomensgroepen zijn meer voorstanders van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan in 2010. Maar vooral bij de hoogste inkomens is sprake van een flinke toename: van 26 naar 39 procent. Dat is opmerkelijk, aangezien bijna de helft van het totale belastingvoordeel als gevolg van de hypotheekrenteaftrek naar de 20 procent hoogste inkomens gaat. Wel is in deze inkomensgroep het relatieve voordeel van de aftrek het kleinst.