dinsdag, 24. september 2013 - 21:47 Update: 03-07-2014 0:51

Huisartsen stemmen in met zorgakkoord

Huisartsen stemmen in met zorgakkoord
Foto: Archief FBF.nl
Huisartsen stemmen in met zorgakkoord
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

De huisartsen hebben bijna unaniem ingestemd met het zorgakkoord.

Dat is de uitkomst van de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

LHV-voorzitter Steven van Eijck : “Er ligt nu een solide meerjarig groeipad voor de huisartsenzorg. De huisarts kan zijn verantwoordelijkheid blijven nemen als regisseur van de zorg in de buurt en poortwachter voor de tweede lijn. Maar de echte winnaar is de patiënt, want die is ook de komende jaren verzekerd van zinnige en zuinige zorg, dichtbij zijn vertrouwde huisarts.”

De LHV heeft zich de afgelopen maanden met haar bestuur, ledenraad en huisartsenkringen hard gemaakt voor de inhoud van het huisartsenvak en voor een degelijke financiering van de huisartsenpraktijk. Geen eenvoudige opgave omdat het huidige economische tij ook de zorg niet ontziet.

“Onder het huidige gesternte hebben wij samen met onze leden een solide resultaat geboekt”, stelt Steven van Eijck “De huisarts staat op de kaart en wordt terecht gezien als een onmisbare schakel in het beter, bereikbaar en betaalbaar maken van de zorg”.