vrijdag, 8. februari 2013 - 10:31 Update: 03-07-2014 1:02

Huisbaas moet groot aantal dwangsommen betalen

Huisbaas moet groot aantal dwangsommen betalen

Een Utrechtse huisbaas moet een groot aantal dwangsommen - in totaal meer dan drie ton - die het college van B&W in Utrecht had opgelegd wegens allerhande gebreken en illegale bouwactiviteiten betalen.

Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht vrijdag in 17 uitspraken over verschillende opgelegde dwangsommen geoordeeld. Het college van B&W had de huisbaas gelast verbeteringen door te voeren in zijn panden, of verhuur daarvan tegen de regels in te staken. De gemeente had de huisbaas de tijd gegeven om een en ander in orde te maken. Omdat hij dit niet op tijd heeft gedaan, vordert de gemeente nu een groot aantal dwangsommen op. In vrijwel alle zaken had de huisbaas aangevoerd dat hij de besluiten en andere belangrijke documenten van de gemeente niet had ontvangen op zijn postadres in België. Uit brieven die de huisbaas aan de gemeente heeft gestuurd blijkt volgens de rechtbank echter dat hij in elk geval een grote hoeveelheid post wel ontvangen heeft, maar daaraan niet steeds aandacht heeft besteed of aan heeft willen besteden. In de bezwaar en beroepprocedures heeft de man verschillende met elkaar tegenstrijdige standpunten ingenomen. De betwisting van de ontvangst van de besluiten en documenten is dan ook ‘evident ongeloofwaardig’ aldus de rechtbank. Volgens de huisbaas voert de gemeente een hetze tegen hem, maar de rechtbank oordeelde dat het enkele feit dat de gemeente serieus werk maakt van haar handhavingsbevoegdheid en dat met vasthoudendheid doet, nog niet betekent dat er sprake is van een hetze. Twee dwangsommen komen voor rekening van de zoon van de huisbaas, die een pand op zijn naam had staan.
Provincie: