maandag, 28. januari 2013 - 10:16 Update: 03-07-2014 1:05

Hypotheekportefeuille groeit steeds langzamer

Hypotheekportefeuille groeit steeds langzamer
Foto: Archief FBF.nl

Al geruime tijd groeit de bancaire hypothecaire kredietverlening steeds langzamer. In november was de hypotheekportefeuille van banken zelfs kleiner dan de maand ervoor.

Nederlandse huishoudens hebben in november per saldo voor ruim EUR 160 miljoen aan hypotheekschuld afgelost. Niet eerder was sinds de start van de statistiek (in 2003) een netto aflossing van hypotheekschuld zichtbaar, Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandse Bank (DNB). [b]December veel hypotheken afgesloten[/b] In december was sprake van wederom een netto toename van de hypotheekportefeuille van EUR 900 miljoen. Volgens de banken werden in december relatief veel hypotheken afgesloten, omdat huishoudens anticipeerden op de nieuwe regelgeving omtrent hypotheken in het nieuwe jaar. Op jaarbasis groeide de hypotheekportefeuille van banken in november en december nog steeds met ongeveer 1,5 procent, een halvering ten opzichte van een jaar ervoor. [b]De terugloop[/b] De terugloop in de groei van hypothecaire kredieten kent meerdere oorzaken. Enerzijds is geruime tijd een dalende vraag naar hypotheken zichtbaar. Anderzijds hebben de banken de voorwaarden waaronder nieuwe kredieten worden verstrekt, aangescherpt. Volgens de banken zijn de situatie op de huizenmarkt en de algemene economische ontwikkeling debet aan de afnemende vraag en de strengere voorwaarden. Ook de toegenomen aandacht voor naleving van regelgeving omtrent kredietverstrekking kan ervoor gezorgd hebben dat banken minder snel nieuwe hypotheken verstrekken. [b]Groei gestaag afgenomen[/b] In november was de hypotheekportefeuille van banken kleiner dan de maand ervoor. Nederlandse huishoudens hebben in november per saldo voor ruim EUR 160 miljoen aan hypotheekschuld afgelost. In december steeg de hypotheekportefeuille wederom met EUR 900 miljoen. Volgens de banken werden in december relatief veel hypotheken afgesloten, omdat huishoudens anticipeerden op de nieuwe regelgeving omtrent hypotheken in het nieuwe jaar. In vergelijking met een jaar ervoor was de hypotheekportefeuille eind 2012 ongeveer EUR 8 miljard groter (+1,5 procent). Medio 2011 — toen nog geen sprake was van afnemende groei — bedroeg de jaarlijkse toename van de bancaire hypotheekportefeuille nog EUR 17 miljard (+3,5 procent). Sindsdien is de groei gestaag afgenomen.
Categorie: