dinsdag, 24. december 2013 - 10:42 Update: 03-07-2014 0:46

Hyundai’s Greenib Car eerste auto-importeur met MVO Certificaat

Hyundai’s Greenib Car eerste auto-importeur met MVO Certificaat
Foto: fbf archief
Sassenheim

Hyundai-importeur Greenib Car heeft als eerste auto-importeur in Nederland de beschikking over managementsystemen die voldoen aan de norm ‘MVO-prestatieladder.’

Het certificaat is door TÜV Nederland uitgereikt op het voor handel en distributie hoogst haalbare niveau-3. Greenib Car kreeg dit getuigschrift omdat de Hyundai-importeur uit Sassenheim de zogenaamde CO2-footprint zoveel als mogelijk heeft teruggebracht. Ook op andere gebieden van het MVO, zoals ethisch juiste bedrijfsvoering, omgang met afval en keuzes van leveranciers, wordt door Greenib Car aan hoge normen voldaan. Op de prestatieladder is eenvoudig te zien waar minder CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. Greenib Car bereikte niet alleen een grote reductie door te besparen op energie, papier en uitstoot, maar ook door in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen door te voeren. Ook de Hyundai-dealers worden gestimuleerd te voldoen aan de voor deze bedrijven geschikte norm ‘Erkend Duurzaam’. Een groot deel van het netwerk is inmiddels gecertificeerd, de resterende dealers volgen in 2014.