vrijdag, 24. mei 2013 - 20:49 Update: 03-07-2014 0:57

Iedereen mag vanuit de lucht nu een plaatje schieten

Den Haag

Het Besluit Luchtfotografie is per 1 juni 2013 vervallen. Voor fotografie vanuit de lucht is vanaf die datum boven heel Nederland geen vergunning meer nodig.

Ook luchtfotografie van militaire objecten is per 1 juni 2013 niet meer strafbaar. Het fotograferen van militaire objecten vanaf de grond blijft overigens verboden, tenzij het gaat om objecten die vanaf de openbare weg te zien zijn.
 

Het Besluit Luchtfotografie vervalt weliswaar, maar er blijven regels van kracht voor het fotograferen van militaire objecten.

Tot 1 juni 2013 mocht er boven Nederlands grondgebied niet zomaar worden gefotografeerd. In het Besluit Luchtfotografie uit 1959 was opgenomen dat daarvoor een vergunning van het ministerie van Defensie nodig was. De reden was het risico op spionage naar Nederlandse militaire gegevens, die destijds veelal geheim werden gehouden. Inmiddels zijn we een stuk opener en is de techniek, zoals bijvoorbeeld fotografie vanuit satellieten, ook flink vooruitgegaan. Het besluit bood daartegen geen bescherming. Daarmee is het besluit achterhaald en wordt het dus ingetrokken.

Het intrekken van dit besluit wil niet zeggen dat er geen andere regels meer zijn omtrent vliegen boven Nederland. Die blijven allemaal gewoon van kracht. Bovendien gelden er boven Defensieterreinen vaak andere maatregelen over fotografie of toegang tot het luchtruim. Die worden gepubliceerd op de voorgeschreven wijze voor vliegbewegingen en gepubliceerd op de Defensie.nl bij vliegbewegingen.

Provincie: