vrijdag, 6. december 2013 - 9:35 Update: 03-07-2014 0:47

Iets meer vacatures

Iets meer vacatures
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Eind september 2013 stonden er 94 duizend vacatures open. Dit zijn er 3 duizend meer dan eind juni. Het is de eerste stijging van het aantal vacatures in twee jaar

De groei van het aantal vacatures is toe te schrijven aan het bedrijfsleven. Vooral bij commerciële dienstverleners nam de vraag naar personeel toe. Bij particuliere bedrijven stonden eind september 86 duizend vacatures open, bij de overheid 8 duizend. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. De vacaturegraad veranderde niet. Eind september stonden op elke duizend banen 12 vacatures open, net als eind juni. De arbeidsmarkt was in het derde kwartaal van 2013 minder dynamisch dan een jaar eerder. Er ontstonden 159 duizend vacatures. Dit zijn er 5 duizend minder dan een jaar eerder. Verder werden er in het derde kwartaal 162 duizend vacatures vervuld. Dit zijn er 13 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2012.