woensdag, 4. december 2013 - 13:50 Update: 03-07-2014 0:47

IGZ gaat overdracht patiëntgegevens toetsen

Foto van dossier mappen patiënt kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2014 gaar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetsen of ziekenhuizen patiëntengegevens goed overdragen aan verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen. Dit meldt IGZ woensdag.

Kwetsbare ouderen
‘De inspectie richt zich daarbij speciaal op de overdracht van gegevens van kwetsbare ouderen’, aldus IGZ.
 
In de Staat van de Gezondheidszorg 2011 signaleerde de inspectie dat de informatie-uitwisseling in de zorg niet optimaal verloopt. Hoe verder de schakels in de zorg van elkaar af liggen, hoe groter de knelpunten. 
 
Vooral de uitwisseling van informatie tussen de ‘cure’ en de ‘care’ is vaak niet goed geregeld. Daarom besteedt de inspectie daar al enkele jaren extra aandacht aan in haar contacten met cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties.
 
In 2014 gaat de IGZ toetsen of zorginstellingen de informatieoverdracht hebben verbeterd. De inspectie zal in de dossiers van kwetsbare ouderen controleren of er vanuit het ziekenhuis schriftelijk of elektronisch is overgedragen volgens de wet- en regelgeving en veldnormen. 
 
Ook zal er gekeken worden of de ontvangende instellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen) bij ontbreken van overdrachtsinformatie tijdig actie hebben ondernomen om die essentiële informatie voor verantwoorde zorg alsnog te krijgen.
 
Provincie: