dinsdag, 10. september 2013 - 17:52 Update: 03-07-2014 0:52

Ik zie geen toekomst voor de school

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Staatssecretaris heeft dinsdag naar aanleiding van het rapport van de onderwijsinspectie en de reactie van het schoolbestuur besloten om de bekostiging van Ibn Ghaldoun per 1 november 2013 te beëindigen.

Uit het rapport van de inspectie van het onderwijs, dat een onderzoek naar het bestuurlijk handelen bij Ibn Ghaldoun heeft verricht, blijkt dat de scholengemeenschap in Rotterdam al jaren te maken heeft met bestuurlijke en financiële problemen en er is sprake van wisselende onderwijskwaliteit.

Door beslissingen van vorige besturen is een schuldenlast van enkele miljoenen opgebouwd en de kwaliteit van het onderwijs is kwetsbaar. Ondanks jarenlang geïntensiveerd toezicht op de kwaliteit en de financiën blijft duurzame verbetering uit.

De inspectie concludeert dat de problemen zoveel terreinen beslaan en zijn in hun onderlinge samenhang zo groot, dat het binnen een beperkte periode van twee jaar feitelijk onmogelijk is om tot een voldoende en duurzame kwaliteitsverbetering te komen.

‘Gelet op de veelheid van de problemen waarmee de schoolleiding wordt geconfronteerd, zie ik geen toekomst voor de school’, aldus de reactie van Staatssecretaris Dekker.

Het bestuur van Ibn Ghaldoun deelt de conclusie van Dekker. Dit blijkt uit een brief die de staatssecretaris op 9 september jl. heeft ontvangen waarin het bestuur in reactie op het inspectierapport aangeeft niet te kunnen garanderen dat het binnen afzienbare tijd komt tot duurzaam kwalitatief goed onderwijs.