donderdag, 12. december 2013 - 15:34 Update: 03-07-2014 0:47

Impuls voor betere bereikbaarheid Stedendriehoek

Foto van snelweg geluidscherm | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Samen met de provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten uit de Stedendriehoek en het bedrijfsleven gaat Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu slimme mobiliteitsmaatregelen inzetten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdagmiddag.

'De maatregelen komen bovenop de afspraak om de A1 in de regio te verbreden', aldus het ministerie.

De minister heeft met de partijen in de regio besloten dat ze samen vijf miljoen euro uittrekken voor maatregelen om de drukte op de weg tijdens de spits te verminderen. Minister Schultz: “Onlangs heb ik een bestuursovereenkomst gesloten voor de verbreding van de A1 Apeldoorn – Azelo', stelt minister Schultz van Haegen.

'Grote stap'
'Dat is een grote stap in de richting van een betere bereikbaarheid van de regio Stedendriehoek. Maar met nieuwe infrastructuur alleen redden we het niet. Daarom is het heel mooi dat ik met de Stedendriehoek nu een akkoord heb gesloten voor maatregelen waarmee we de bestaande infrastructuur beter benutten en de drukte op de weg tijdens de spits verminderen”, aldus de minister. 


De afspraken vallen onder het landelijke programma Beter Benutten waarbij Rijk, regio’s en het bedrijfsleven samen innovatieve maatregelen inzetten om de doorstroming op de wegen te verbeteren. De Stedendriehoek gaat aan de slag met een programma waarin een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven centraal staat. Inzet daarbij is het woon- werkverkeer beter over de dag te spreiden zodat er minder spitsverkeer is.

In het programma voor de Stedendriehoek zet de regio in op informatie voor weggebruikers over alternatieve routes bij incidenten en alternatieven voor vervoer als het erg druk is op de weg. Ook wordt bekeken hoe het verkeer op het onderliggende wegennet vlotter kan doorstromen. De Stedendriehoek zet daarnaast in op het verbeteren van fietsverbindingen en stallingmogelijkheden.

Ook wordt het bedrijfsleven in de regio ondersteund bij het nemen van maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Het gaat dan om maatregelen als het instellen van een mobiliteitsbudget voor werknemers, het nieuwe werken, het mijden van de spits en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.