woensdag, 6. november 2013 - 10:29 Update: 03-07-2014 0:49

ING lost deel kapitaalinjectie af

foto van ING bank | fbf
Foto: ING
Amsterdam/Den Haag

ING heeft opnieuw € 1,125 miljard van de kapitaalinjectie aan de Nederlandse Staat terugbetaald. Hiermee lost ING € 750 miljoen aan staatssteun af. Het overige deel is premie en rente.

Minister Dijsselbloem is tevreden dat ING wederom een deel van de kapitaalinjectie terug heeft betaald: 'Met deze aflossing door ING en het voornemen de back-up faciliteit voor de Alt-A portefeuille voor ING af te wikkelen worden mooie stappen gezet in het volledig afbouwen van de staatssteun aan ING. In 2008 heeft de Staat ingegrepen om de stabiliteit in de financiële sector te waarborgen. Het is goed dat de steun nu zo snel mogelijk wordt afgebouwd met een redelijke vergoeding voor de belastingbetaler'.

De terugbetaling van ING maakt deel uit van het akkoord dat de Staat, de Europese Commissie en ING in november 2012 sloten. Afgesproken is toen dat ING in 2012, 2013, 2014 en in 2015 een betaling zou doen van € 1,125 miljard per jaar. Vandaag is de betaling van 2013 gedaan. Over de aflossing van de gehele staatssteun wordt een rendement van minimaal 12,5% behaald door de Staat. Het rendement van de tot nu toe terugbetaalde steun komt met de laatste terugbetaling op 14,7%. In 2008 heeft ING een kapitaalinjectie van de Staat gekregen om weerstand te bieden aan de grote schokken op de internationale financiële markten en om het spaargeld van rekeninghouders veilig te stellen.

De Staat is bij ING bijgesprongen met € 10 miljard. Van dit bedrag heeft ING nu € 8,5 miljard terugbetaald. Voor ING is ook een back-up faciliteit voor de Alt-A portefeuille in het leven geroepen. Op 1 november jl. heeft minister Dijsselbloem de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen afwikkeling van deze faciliteit.

Categorie: