maandag, 4. maart 2013 - 15:16 Update: 03-07-2014 1:02

Inspectie heft verscherpt toezicht VUmedisch centrum op

Inspectie heft verscherpt toezicht VUmedisch centrum op

Amsterdam - De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op het VU medisch centrum met ingang van 4 maart 2013 opgeheven.

De inspectie is van oordeel dat de instelling in de afgelopen zes maanden de juiste maatregelen heeft genomen om de patiëntveiligheid te kunnen borgen. De communicatie en samenwerking tussen de medisch specialisten is weer op peil gebracht. Medisch specialisten kunnen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt waarmaken. De inspectie ziet op dit moment de toekomst van de zorgverlening binnen VUmc met voldoende vertrouwen tegemoet om het verscherpt toezicht op te heffen maar blijft het VUmc nauwlettend volgen met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken. De inspectie heeft op basis van intensief onderzoek in de afgelopen periode vastgesteld dat de huidige Raad van Bestuur betrouwbaar en transparant communiceert. De informatie die de inspectie zelf verkreeg tijdens aangekondigde en onaangekondigde bezoeken, is in lijn met de informatie die de inspectie van de Raad van Bestuur kreeg. De inspectie heeft voldoende vertrouwen dat de bestuurscultuur in het VUmc nu zodanig is dat de huidige en binnenkort aan te stellen nieuwe leden in de Raad van Bestuur de inspectie volledig en juist zal informeren wanneer de patiëntveiligheid in het geding zou zijn. De inspectie blijft het verdere verbetertraject nauwlettend volgen. Zij doet dit onder meer met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken. De Raad van Bestuur informeert de inspectie voorlopig elk kwartaal met een rapportage over de stand van zaken en over de resultaten van het door de Raad van Bestuur ingezette cultuur verandertraject. VUmc moet de calamiteitenprocedure voor 1 juli 2013 helemaal op orde hebben. De inspectie benadrukt het belang van het zorgen voor een goed en veilig meldklimaat voor alle medewerkers. In de komende periode houdt de inspectie specifiek toezicht op het verder op orde brengen van de procedure voor het melden en behandelen van calamiteiten door het VUmc. Daarnaast zal de aandacht van de inspectie uitgaan naar de borging van de patiëntveiligheid op de recent gestarte afdeling longchirurgie. De inspectie stelde het VUmc op 21 augustus 2012 voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht, omdat de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid in het geding waren vanwege samenwerkingsproblemen tussen medisch specialisten. De directe aanleiding voor de maatregel van de inspectie was het onjuist informeren van de inspectie over deze samenwerkingsproblemen in het ziekenhuis door de toenmalige Raad van Bestuur. De kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid waren in het geding en de inspectie had onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk optreden van de bestuurder. In april 2013 maakt de inspectie het eindrapport met de bevindingen en conclusies van het verscherpt toezicht VUmc openbaar. Dit rapport zal ook gericht zijn op de lessen die voor andere instellingen dan alleen het VUmc te leren zijn uit dit proces.
Provincie: