dinsdag, 11. juni 2013 - 22:29 Update: 03-07-2014 0:56

Inspectie van Onderwijs start onderzoek Lbn Galdhoun

Foto van eindexamen HAVO VWO | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van eindexamen HAVO VWO | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Naar aanleiding van de gestolen eindexamens bij de Rotterdamse school Ibn Ghaldoun zal de Inspectie van Onderwijs een onderzoek starten naar het bestuurlijk handelen van de Ibn Ghaldoun. Dit heeft de Inspectie dinsdag bekendgemaakt.

‘De instelling staat al onder aangepast financieel toezicht. Verder zijn de afdeling vmbo-t en vmbo-b zwak’, aldus de Inspectie dinsdag. 

Verder heeft de Inspectie volgende besluiten genomen. De examens van 14 vakken bij de Ibn-Ghaldoun moeten opnieuw worden gemaakt, voor alle examenkandidaten in Nederland wordt de uitslag van het examen economie vmbo-t 24 uur opgeschort, vmbo-t leerlingen zonder economie in hun pakket krijgen morgen, woensdag 12 juni, de examenuitslag via hun school te horen en over de havo- en vwo-examens op andere scholen dan Ibn Ghaldoun volgt morgen een besluit. 

De examens in de volgende vakken zijn bij de Ibn Ghaldoun ongeldig verklaard:
havo: aardrijkskunde
havo: Arabisch
havo: Frans
havo: geschiedenis
havo: Engels
havo: maatschappijwetenschappen
havo: wiskunde
havo: Nederlands
havo: natuurkunde
vwo: management en organisatie
vwo: biologie
vwo: scheikunde
vwo: wiskunde A
vmbo-t: economie

Politieonderzoek heeft sterke aanwijzingen opgeleverd dat door tenminste drie leerlingen van de Ibn Ghaldoun examenopgaven zijn gestolen. Op dit moment is niet vast te stellen welke andere eindexamenkandidaten vooraf kennis hebben gehad van de examenopgaven.

Ook kwamen bij analyse van de examenresultaten van de school geen significante afwijkingen naar voren. Desondanks acht de inspectie het noodzakelijk dat de examenkandidaten van de Ibn Ghaldoun de examens waarvan is vast komen te staan dat ze ontvreemd zijn, opnieuw afleggen.

Reden voor dit besluit is dat de Ibn Ghaldoun de geheimhouding van de examenopgaven onvoldoende heeft gewaarborgd. Hierdoor is twijfel ontstaan over de waarde van het eventuele diploma. Dit is noch in het belang van de betrokken leerlingen, noch in dat van de diplomawaarde in het algemeen.

Om ons er zoveel mogelijk van te verzekeren dat het examen economie vmbo-t niet op andere scholen onregelmatig is verlopen, is de uitslag van dit examen voor alle betrokken leerlingen met 24 uur uitgesteld.

De afname van de examens van de leerlingen van de Ibn Ghaldoun zal plaatsvinden in het tweede tijdvak op 19, 20 en 21 juni. De leerlingen houden recht op de mogelijkheid tot herexamen in het derde tijdvak, vanaf 12 augustus. Het College voor Examens zal de examens verzorgen.

 
Provincie: