maandag, 9. september 2013 - 17:38 Update: 03-07-2014 0:52

Intensievere samenwerking gemeenten en Rijk in prostitutiebeleid

Foto van prostitutie raam red light | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Zowel op lokaal als nationaal niveau zal intensiever worden samengewerkt in de regulering van de prostitutiesector en de aanpak van misstanden in de seksbranche.

Dat hebben burgemeesters van diverse gemeenten en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag 9 september afgesproken.

Om de samenwerking tussen gemeenten te ondersteunen wordt in samenwerking met het ministerie een ‘landelijk programma prostitutie’ opgezet. Dit programma zal zich richten op thema’s, zoals de verbetering van de sociale positie van de prostituee, het organiseren van effectieve contactmomenten met prostituees en de effecten van toezicht en handhaving.

Op verzoek van gemeenten zal minister Opstelten het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek laten doen naar zowel de beste manieren om het contact met prostituees te organiseren als een onderzoek naar toezicht en handhaving. Deze onderzoeken ondersteunen de doelstellingen van het programma.


De verschillende gemeenten kennen ieder hun specifieke aandachtspunten in de regulering van de prostitutiesector en de aanpak van misstanden in de seksbranche. De burgemeesters en de minister streven er wel naar zoveel mogelijk uniformiteit te creëren in wet- en regelgeving. Alleen op die manier kunnen misstanden effectief worden aangepakt.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar uniforme wet- en regelgeving met behulp van een model-APV. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt hierin het voortouw.