maandag, 11. maart 2013 - 12:37 Update: 03-07-2014 1:00

Dit jaar Cyber Security Academy oprichten in Den Haag

Dit jaar Cyber Security Academy oprichten in Den Haag
Foto: fbf

Den Haag - Nog dit jaar moet er een Cyber Security Academy (CSA) in Den Haag komen. Zo luidt het advies van een werkgroep onder leiding van Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie.

De CSA moet studenten en cursisten opleiden en omscholen tot experts op het gebied van internetveiligheid. Daar is bij zowel de overheid als het bedrijfsleven grote behoefte aan. Vandaag wordt het business plan voor de Cyber Security Academy gepresenteerd, dat werd opgesteld op verzoek van de Haagse wethouders Van Engelshoven (OCW) en Kool (SWE) in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het instituut wordt opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband van Technische Universiteit Delft, Universiteit van Leiden (Haagsche Campus) en de Haagsche Hogeschool. Zij bundelen hun opleidingsaanbod en expertise en koppelen dit aan cursussen en traineeships van Fox-IT, PBLQ, HEC en ENCS. Zo ontstaat een groot en praktijkgericht trainings- en onderwijsaanbod voor het steeds belangrijkere terrein van internetveiligheid. Het aanbod van CSA zal vanwege de snelle start in eerste instantie bestaan uit cursussen voor professionals. Vanaf 2014 wil het instituut opleidingen bieden op post-HBO- en WO-niveau. De werkgroep adviseert een kwartiermaker aan te stellen om de samenwerking van de grond te tillen. [b]Gebrek aan Cyber Security Expertise[/b] Grote werkgevers signaleren een toenemend probleem om aan geschikt personeel op het gebied van internetveiligheid te komen. De aandacht en de noodzaak ervoor groeit en onderwijsinstellingen leveren nog te weinig studenten op dit terrein af. Van Middelkoop: "Op dit moment bestaan er prima opleidingen en cursussen op deelterreinen. Het totale aanbod in Nederland is echter versnipperd en sluit onvoldoende aan op de vraag van werkgevers. Die zijn daarom soms genoodzaakt naar het buitenland uit te wijken voor adequate opleidingen, of om ze in eigen huis op te zetten." Betrokken partijen zijn het erover eens dat het effectiever en beter is om dit probleem samen aan te pakken en een instituut te ontwikkelen dat in de groeiende vraag voorziet.

Categorie: