dinsdag, 29. oktober 2013 - 10:39 Update: 03-07-2014 0:49

Jarig zijn niet zonder risico’s

foto van verjaardag | fbf
Foto: fbf
Den Haag

​Jarig zijn betekent niet altijd een feestje. In de Nederlandse huiskamers gaat het geregeld mis op verjaarspartijtjes. Nederlanders hebben op hun eigen verjaardag dertig procent meer kans op aansprakelijkheidsschade – en zelfs veertig procent meer kans op inboedelschade dan op andere dagen.

Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars, die is gebaseerd op claimgegevens in het Centraal Informatie Systeem (CIS). De resultaten daarvan verschijnen vandaag in het relatiemagazine Verzekerd! van het Verbond.

Het CVS heeft een analyse gemaakt waarbij is gekeken naar schademeldingen van polishouders op normale dagen en op hun verjaardagen. Op verjaardagen van de polishouder blijkt opvallend vaker schade te ontstaan dan op normale dagen.

Voor inboedel bijvoorbeeld registreerde het CIS de afgelopen vijf jaar een gemiddelde van bijna 210.000 claims per jaar – circa 570 per dag. Dat zou betekenen dat normaal gesproken gemiddeld 1,56 claims (570 claims gedeeld door 365 dagen) per dag van een jarige afkomstig zouden moeten zijn. Een nadere inventarisatie – waarbij is gekeken naar de verjaardagen van polishouders en de dag waarop zij schade rapporteren – leert echter dat dit gemiddelde in de praktijk op 2,2 schadeclaims ligt. Met andere woorden: verzekerden hebben 40 procent meer kans op inboedelschade op hun verjaardag dan op andere dagen. Voor aansprakelijkheidsschade en brandschade ligt de schadekans op verjaardagen ook hoger dan op andere dagen: respectievelijk 30 procent en 22 procent hoger.

‘Verjaardagspiek’

Hoe de ‘verjaardagspiek’ precies kan worden verklaard, is lastig te zeggen. Vermoedelijk spelen de meeste schades zich af in de volle, drukke huiskamer. De jarige gooit bijvoorbeeld wijn over de kleren van een gast en doet een beroep op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook zorgen (iets te gezellige) feestjes kennelijk voor meer schade aan de inventaris, waarna de inboedelverzekeraar wordt gebeld. Opvallend in het geheel: bij auto- en bromfietsschaden doet de ‘verjaardagspiek’ zich niet voor. Wellicht omdat mensen op hun verjaardag een dagje thuisblijven.