woensdag, 18. december 2013 - 16:53 Update: 03-07-2014 0:46

Journaliste hoeft artikel seksueel misbruik Arthur Paes niet te schrappen

Foto van wetboek strafrecht rechtbank | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De journaliste die in haar publicaties beschuldigingen uit over seksueel misbruik van minderjarigen door miljonair en vastgoedondernemer Arthur Paes hoeft deze publicaties niet van het internet te verwijderen.

Dit meldt de rechtbank Amsterdam woensdagmiddag.

Zij krijgt ook geen verbod om in de toekomst dergelijke artikelen te publiceren. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Paes tegen de journaliste.

Voldoende feitenmateriaal 
De vastgoedondernemer is er door de journaliste van beschuldigd in Ghana een minderjarig meisje te hebben misbruikt. Bovendien is hij ervan beschuldigd de rechtsgang in Ghana te frustreren met als gevolg dat het strafrechtelijk onderzoek tegen hem in Ghana is gesloten.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de journaliste ten tijde van de publicaties over voldoende feitenmateriaal beschikte om de beschuldigingen te kunnen uiten op de wijze zoals zij heeft gedaan.

’De belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goede naam anderzijds is met name om die reden in het voordeel van de journaliste uitgevallen’, aldus de rechter.