woensdag, 24. april 2013 - 10:27 Update: 03-07-2014 0:59

Kabinet bereikt zorgakkoord zonder handtekening van Abvakabo FNV

Foto van rollators | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Zoetermeer

De grootste vakbond in de zorg, Abvakabo FNV, staat voor goede zorg en zet daarom geen handtekening onder het Zorgakkoord.

Zelfs een ultiem bod van Abvakabo FNV, om 0,3 procent van de ruimte voor loonstijging van medewerkers in de gehele zorg in te zetten werd niet geaccepteerd, terwijl dit zou zorgen voor financiële dekking voor het overeind houden van de thuiszorg. 'De politieke wil ontbreekt bij dit kabinet om te komen tot een Zorgakkoord met draagvlak', aldus Abvakabo FNV-voorzitter Corrie van Brenk.

In dit Zorgakkoord wordt een groot deel van de thuiszorg afgebroken en hierdoor verliezen 50.000 medewerkers hun baan. Maar ook in de verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zullen tienduizenden medewerkers hun baan verliezen en nog meer cliënten hun zorg. In tijden van historische werkloosheidscijfers kan Abvakabo FNV niet verantwoorden dat hier met steun van de vakbond nog tienduizenden ontslagen in de zorg bij komen. Een sector waar juist genoeg werk is en door de vergrijzing alleen maar werk bij komt. Daarnaast biedt het Zorgakkoord geen enkele garantie dat een nullijn in de zorg in augustus niet op tafel komt en wordt dit pakket voor meer dan de helft betaald met werknemersgeld en geld voor zorg.

Afgelopen weken heeft Abvakabo FNV onderhandeld met het kabinet over behoud van goede zorg en werken in de zorg. Het kabinet is voornemens om miljarden te bezuinigen op de zorg: de verzorgingshuizen moeten dicht, de thuiszorg wordt voor een groot deel afgeschaft, de dagbesteding verdwijnt en ook in de gehandicaptenzorg zullen duizenden cliënten hun zorg verliezen en minstens zoveel medewerkers hun baan.

Abvakabo FNV heeft tijdens de onderhandelingen vele alternatieven aangedragen om die goede zorg overeind te houden. Bijvoorbeeld het inzetten van de winsten van zorgverzekeraars, de eigen vermogens van zorginstellingen, het versneld terug dringen van bureaucratie, verspilling en topinkomens. Toen dit voor het kabinet allemaal niet bespreekbaar bleek, heeft Abvakabo FNV zelfs voorgesteld om 0,3 procent van de ruimte voor loonstijging van medewerkers in de gehele zorg in te zetten om een groot deel van de zorg overeind te houden. Dit zou het kabinet geen cent extra kosten, maar toch wilde het kabinet dit niet. Dit bleek gisteren avond laat in een onderhandeling tussen Abvakabo FNV en het kabinet waarin de zorgbond nog een laatste poging heeft gedaan.

Abvakabo FNV is geschokt door de halsstarrigheid waarmee dit kabinet vasthoudt aan afbraak van de zorg en gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen geen meerderheid halen in de Tweede en Eerste Kamer, want daar wordt pas beslist. Op zaterdag 8 juni is een grote protest manifestatie aangekondigd.