zaterdag, 14. december 2013 - 10:39 Update: 03-07-2014 0:47

Kabinet onderzoekt mogelijkheden van eigen clouddienst

Foto van computers en beeldschermen bibliotheek | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet gaat versneld een verkenning uitvoeren naar het opzetten van een Nederlandse clouddienst voor publieke en private vitale processen. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse zaken bekendgemaakt.

Het kabinet zet zich in voor een veilig digitaal domein waarin de kansen van digitalisering worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en de internetvrijheid zo optimaal mogelijk worden beschermd.

Camera's aan drones
Ook wordt het wederrechtelijk overnemen van gegevens uit een computer strafbaar gesteld en wordt onderzocht of de wettelijke kaders voor het gebruik van camera’s die aan drones zijn bevestigd ook voor de toekomst toereikend zijn.Dat staat in een notitie die minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer hebben gezonden. 

In de notitie gaat het kabinet in op de invloed van allerlei technologische ontwikkelingen op de veiligheid en vrijheid, in het bijzonder de privacy. Het kabinet constateert dat de voortschrijdende digitalisering van de samenleving gevolgen heeft voor de economie, de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer. 

Gelet op die ontwikkelingen staat het kabinet in de eerste plaats stil bij de rol die de overheid moet spelen bij de bescherming van persoonsgegevens tegen schendingen door anderen.

Clouddienst
In de notitie kondigt het kabinet onder meer een verkenning aan naar gescheiden ICT-netwerken en -diensten, waaronder ook een clouddienst, voor publieke en private vitale processen. 

Doel is om na te gaan of in zulke gescheiden netwerken de privacy en de integriteit van data beter beschermd kunnen worden tegen (ver)storingen en cyberspionage. 

Verder wil het kabinet het bewustzijn bij burgers, bedrijven, organisaties en overheden omtrent informatiebeveiliging en privacy blijven versterken, bijvoorbeeld door campagnes zoals Alert Online. 

Ook zal het kabinet een wetsvoorstel indienen waarin het wederrechtelijk overnemen van gegevens uit een computer en het voorhanden hebben of bekend maken van niet-openbare digitale gegevens die door een misdrijf zijn verkregen, strafbaar wordt gesteld.

 
Categorie: