donderdag, 30. mei 2013 - 12:06 Update: 03-07-2014 0:57

Kabinet snijdt fors in onderwijssubsidies

Kabinet snijdt fors in onderwijssubsidies
Foto: Archief FBF.nl
Kabinet snijdt fors in onderwijssubsidies
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het kabinet gaat fors korten op subsidies in het onderwijs. Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker wordt vooral geschrapt in subsidies die niet bijdragen die niet direct bijdragen aan het primaire onderwijsproces.

Het kabinet maakt vanaf 2015 €200 miljoen vrij uit de OCW-begroting om te kunnen herinvesteren in onderwijs en onderzoek. De €200 miljoen die deze taakstelling structureel oplevert wordt terug geïnvesteerd in onder andere de kwaliteitsverbetering van leraren en schoolleiders en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
Instellingen die helemaal geen geld meer krijgen zijn onder andere: Ouderenorganisaties, Stimulering voor passend onderwijs, Godsdienstonderwijs en het Montesquieu Instituut. Ook worden verschillende subsidies die aflopen tijd niet zijn verlengd flink gekort. Het gaat daarbij om instellingen als het LAKS, het CITO en de Fryske Akademie die te maken krijgen met 10 procent verlies.

Volgens Bussemaker en Dekker zijn ‘scherpe keuzes’ en pijnlijke maatregelen onvermijdelijk maar is ervoor gekozen het onderwijs te ontzien. Daarnaast blijven prioriteiten als leraren en techniek zoveel mogelijk buiten schot.
 

Provincie: