vrijdag, 8. november 2013 - 14:29 Update: 03-07-2014 0:49

Kabinet werkt 4 nieuwe veiligheid-scenario’s uit

Foto van militairen anti-terreur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Naast de reeds bestaande scenario's heeft het kabinet vier aanvullende scenario's uitgewerkt die een potentiële dreiging vormen tegen de nationale veiligheid. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag.

De zorg voor een vrije en veilige samenleving is één van de belangrijkste taken van de overheid. Daarom wil het kabinet potentiële risico's voor de nationale veiligheid zo tijdig mogelijk signaleren en aanpakken om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Het is belangrijk dat in geval van een potentiële dreiging er voldoende capaciteit beschikbaar is om de nationale veiligheid te beschermen.

Het gaat daarbij om de risico's van acties door gewelddadige eenlingen, de impact van cyberhacktivisme, het risico op grootschalige onlusten of de problematiek van de wapenbeheersing door falende staten.  Dat staat in de  voortgangsbrief Nationale Veiligheid en Bevindingenrapportage Strategie Nationale Veiligheid 2012 waarmee de ministerraad op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd.

De Strategie Nationale Veiligheid biedt inzicht in de potentiele risico's die op Nederland afkomen en de maatregelen die kunnen worden genomen om die risico's tegen te gaan. Het instrument hiervoor is de Nationale Risicobeoordeling, waarbij risicoanalyses de grondslag vormen voor een capaciteitenanalyse. De strategie wordt sinds 2008 door het kabinet gehanteerd.