donderdag, 21. november 2013 - 17:15 Update: 03-07-2014 0:48

Kademuur ingestort door opeenstapeling van factoren

foto van kademuur utrecht | Robbert de Rijk
Foto: Robbert de Rijk
Utrecht

Een opeenstapeling van factoren is de oorzaak van de instorting van de kademuur aan de Bemuurde Weerd in Utrecht.

Dit concludeert het door de gemeente ingehuurde ingenieursbureau op basis van duikinspecties en geotechnisch onderzoek. Doordat de bodem voor de kademuur lager lag dan de onderkant van de constructie van de muur kon er, als gevolg van de hevige regenval, zand achter en onder de muur wegspoelen. Omdat de kademuur was gefundeerd op zand en dat zand is weggespoeld, bezweek de kademuur op 15 oktober. Op 15 oktober 2013 stortte een deel van de kademuur aan de Bemuurde Weerd Oostzijde in. De gemeente heeft direct daarna een extern bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van de instorting. Nebest/Geobest, dat het onderzoek uitvoerde, schrijft in haar rapport dat door een opeenstapeling van factoren de kadeconstructie 'ondermijnd' is. Duikers constateerden dat de bodem voor de kademuur steiler afliep dan voorheen. Het niveau van de bodem lag lager dan de onderkant van de constructie van de kademuur. Dit lage bodemniveau kan verklaard worden door baggeren, hoge stroomsnelheden en scheepvaart. Duikinspecties toonden daarnaast aan dat de gemetselde constructie van de kademuur, die van voor 1900 dateert, met de onderkant op de zanderige grond is geplaatst. Een bouwmethode die vroeger in Utrecht niet ongebruikelijk was.
Provincie: