woensdag, 24. juli 2013 - 14:36 Update: 03-07-2014 0:54

Kanalen, irrigatie en corruptie bewaken met een smartphone

Foto van watervoorziening | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Delft

Door de standen van sluizen en pompen in een kanaalsysteem via een app op de smartphone te regelen, kan watergebruik efficiënter worden gemaakt en watercorruptie worden tegengegaan. Dit meldt de TU Delft woensdag.

Volgens wetenschappers van de TU Delft zou het zo simpel kunnen zijn als ter plekke een foto maken van het waterpeil. Zij hebben hun innovatie ondergebracht in het spin-off bedrijf `Mobile Canal Control'.

Ze verwachten dat hun systeem wereldwijd zal aanslaan in landen die te kampen hebben met waterschaarste en/of corruptie bij de watervoorziening. Op dit moment wordt het meten van waterpeilen en sluizen met een smartphone-app al opgepakt door diverse waterschappen in Nederland.

Wereldwijd zijn meer dan 100.000 kanalen in gebruik om irrigatiewater te transporteren van bron naar gewassen. De waterstroom kan worden geregeld met verschillende systemen, zoals kleppen, sluizen en pompen, die in 95% van de gevallen nog handmatig worden bediend.

Waterverspilling
Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de momentane vraag om irrigatiewater, wordt vaak te veel water geleverd. Er wordt minimaal 10% meer water geleverd dan nodig is, zodat er altijd voldoende water beschikbaar is bij alle aftappunten.

Een ander probleem met handmatig bediende kanalen is dat sluisoperators kunnen worden omgekocht om bepaalde gebruikers meer water te geven. Ook diefstal van water uit kanalen is geen uitzondering.

Automatiseren problematisch
In de afgelopen decennia is voor een oplossing voor deze problemen vooral gekeken naar automatisering van kanalen. Maar deze oplossing is voor kleinere systemen simpelweg te duur.

Voor grote kanalen zou automatisering de investering misschien nog wel waard zijn, maar het onderhoud van de installaties onder invloed van een open en vaak vijandige klimaat is dan een punt dat voortdurend aandacht behoeft en zeer kostbaar is.

Centrale controlekamer
Wetenschappers van de TU Delft werken op dit moment aan een oplossing waarin de voordelen van automatisering (nauwkeurig en flexibel waterbeheer) worden gecombineerd met die van handbediening (er hoeft geen kwetsbare technische apparatuur te worden geïnstalleerd), in de vorm van een app op een smartphone, die dienst doet als interface tussen kanaal, sluisoperator en centrale `controlekamer'.

QR-code
Het Delftse idee gaat uit van low-tech implementatie op locatie, waarbij in principe alleen een QR-code nodig is, terwijl alle high-tech computermodellen en berekeningen op een centrale vestiging in Delft worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Het komt erop neer dat de sluisoperator met een druk op de knop een foto maakt van de sluis, het waterpeil en een speciaal soort QR-code, en deze foto automatisch met de exacte GPS-coördinaten naar een centraal systeem wordt gestuurd, waar de nieuwe stand van de sluis exact wordt berekend en teruggestuurd. Na het bijstellen dient ter controle nog een foto van de nieuwe situatie gemaakt te worden.

Beveiliging
Als extra beveiliging wordt tegelijkertijd een foto van de operator gemaakt met de frontcamera en wordt een eenmalig cijferslotcode voor het slot op de sluis naar de smartphone verzonden.

Laatste stap in de procedure is dat het systeem doorgeeft naar de app wat de meest optimale volgende locatie is die door de operator moet worden bezocht.