vrijdag, 13. september 2013 - 17:13 Update: 03-07-2014 0:52

Kans op armoede onder ouderen het laagst

Foto van bejaarden verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het inkomen van ouderen is de afgelopen twee decennia flink gestegen. ‘Dat geldt ook voor het vermogen waar ouderen over beschikken’, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag.

‘De kans op armoede is onder ouderen het laagst van alle leeftijdsgroepen’, aldus het ministerie.

De doelstellingen ten aanzien van het inkomensbeleid van ouderen zijn daarmee grotendeels gerealiseerd, wel kunnen de doelstellingen op een efficiëntere manier bereikt worden.

Deze conclusies staan in het ‘Interdepartementaal BeleidsOnderzoek 65+’, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doel van het IBO 65+ was om de historische, huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie van ouderen in beeld te brengen. Het inkomen van ouderen was in 2010 in doorsnee 26% hoger (gecorrigeerd voor inflatie) dan dat van de ouderen in 1990.

Armoede
De kans op armoede onder ouderen is fors afgenomen. Waar in 2000 bijna 12% van de ouderen onder de armoedegrens (lage inkomensgrens van CBS) leefde, was dat in 2011 afgenomen tot 3% van de ouderen.

Voor de gehele bevolking ligt dat cijfer op 9%. Van alle leeftijdsgroepen is onder ouderen de armoede het laagst. Ook internationaal vergeleken is de armoede onder ouderen in Nederland zeer laag.

Behalve door de stijging van de inkomens- en vermogenspositie van ouderen, komt de relatief goede positie van ouderen doordat ze vaak ontzien worden bij negatieve inkomensgevolgen door beleid of bij tegenvallende koopkrachtcijfers.

 
Categorie: