donderdag, 18. juli 2013 - 10:17 Update: 03-07-2014 0:54

Kans op verlaging pensioenen 2014

Foto pensioen appeltje voor de dorst | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Heerlen

De kans op een nieuwe verlaging van de pensioen-uitkeringen in 2014 is nog steeds aanzienlijk. Dit meldt pensioenfonds ABP donderdag.

'De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal eind juni van 2013 gedaald naar 97%. In het eerste kwartaal van 2013 was deze nog 101%. De daling van 4%-punt is veroorzaakt door een combinatie van de daling van de rente en het negatieve rendement op de beleggingen. Op dit moment trekken de beurzen overigens weer aan. Deze schommelingen maken het erg lastig een mogelijke verlaging in 2014 te voorspellen. De kans daarop is in ieder geval nog steeds aanzienlijk', waarschuwt het ABP.

Rente en rendement drukken dekkingsgraad
Voorzitter Henk Brouwer: 'De dekkingsgraad van ABP is gedaald in het tweede kwartaal. Met name in de maand juni hebben we een forse tik gehad omdat de beurzen het slecht deden. Dat raakt alle beleggers en dus ook ABP. Daarnaast is de rente, waarmee we onze pensioenverplichtingen moeten waarderen, gedaald. Beide ontwikkelingen drukken de dekkingsgraad. Helaas is de dekkingsgraad van 104,2% die we eind van dit jaar moeten hebben, verder weg geraakt. Maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat we het wel halen, de beurzen trekken de laatste weken weer aan. Toch zullen onze deelnemers er rekening mee moeten houden dat de kans dat ABP in 2014 opnieuw een verlaging van het pensioen moet doorvoeren nog steeds aanzienlijk is.'

Dekkingstekort
Een dekkingsgraad van 97% wil zeggen dat als alle huidige en toekomstige pensioenen nu zou moeten worden uitbetaald, er een tekort van 3% is. Het betekent dus niet dat ABP de huidige pensioenuitkeringen niet zou kunnen uitbetalen. 

Op dit moment zit ABP in het laatste jaar van het herstelplan. Dit betekent dat de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar moet uitkomen op 104,2%. 'Zitten we daaronder, dan moet ABP het verschil tussen de dekkingsgraad eind 2013 en de vereiste dekkingsgraad (104,2%) in 1 keer in een verlaging doorvoeren', aldus ABP.