woensdag, 22. mei 2013 - 13:48 Update: 03-07-2014 0:57

Kansspelen online in Nederland straks mogelijk

Foto van gokken op internet | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vanaf 1 januari 2015 willen staatssecretarissen Teeven en Weekers het mogelijk maken om met een vergunning online kansspelen aan te bieden in Nederland. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag.

De wetgeving die dit regelt is vandaag in consultatie gegaan. In de wet zijn strenge eisen opgenomen, zodat kan worden voorkomen dat spelers kansspelverslaafd raken, zodat de consument wordt beschermd en mogelijke fraude en criminaliteit wordt tegengegaan. De online aanbieders zullen daarbij 20% belasting moeten gaan betalen. Een belangrijke stap voor de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid is hiermee gezet.

De Nederlandse Wet op de kansspelen (Wok) staat momenteel niet toe dat vergunningen voor online kansspelen worden verstrekt. Daardoor is het nu niet mogelijk legaal kansspelen via internet aan te bieden, terwijl duizenden Nederlanders dagelijks online kansspelen zoals poker spelen of sportweddenschappen aangaan.

De spelers krijgen hierdoor nu niet de bescherming van overheidsregulering en toezicht. Staatssecretarissen Teeven en Weekers zien in dat een dringende behoefte bestaat aan regulering van online kansspelen. Zij vinden het belangrijk dat spelers naar een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod worden geleid, waar zij beschermd worden  tegen de risico’s van kansspelen. De Kansspelautoriteit gaat toezicht houden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden door de aanbieders.

Momenteel is geen sprake van toezicht op het online speelgedrag van spelers, terwijl juist het speelgedrag via internet tot in detail gevolgd kan worden omdat alles digitaal vastgelegd wordt. Daardoor kan ook worden ingegrepen als dat nodig is. Daarom worden aan vergunninghouders eisen gesteld op het gebied van kansspelverslaving. Uitgangspunt van het verslavingspreventiebeleid is dat de speler voldoende informatie en hulpmiddelen krijgt om hem bewust te maken van de risico’s op kansspelverslaving, hem inzicht te geven in zijn speelgedrag en hem zo nodig te dwingen tot matiging van speelgedrag.

Zo moeten vergunninghouders onder andere waarschuwingen, de speelduur en het saldo van de spelersrekening in beeld brengen, een verslavingstest aanbieden en een door de speler in te vullen spelersprofiel bewaken waarmee de grenzen in speeltijd en inleg beperkt kunnen worden. De vergunninghouder heeft een zorgplicht om spelers te helpen in het onder controle houden van zijn speelgedrag. Ook wordt hij verplicht bij te dragen aan een in te stellen verslavingsfonds en komt er een landelijk register van spelers met verslavingsproblemen.

Opname in dit register kan vrijwillig of in bepaalde gevallen onvrijwillig gebeuren. Als spelers zijn opgenomen in het register kunnen zij tijdelijk (minstens zes maanden) niet deelnemen aan kansspelen via internet en komen zij ook niet binnen in een speelautomatenhal of een casino. De Kansspelautoriteit zal het register beheren.

Ten aanzien van consumentenbescherming en fraude worden ook eisen gesteld aan de vergunninghouders. Zij moeten voldoende informatie beschikbaar stellen over onder de aangeboden kansspelen, de aan deelname verbonden kosten en waar de consument terecht kan voor vragen en klachten. Ook moeten zij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat minderjarigen niet kunnen deelnemen aan de kansspelen. Om fraude te voorkomen moeten vergunninghouders ervoor zorgen dat spelers zich identificeren en dat alle transacties te herleiden zijn tot de speler. Tot slot moeten vergunninghouders voldoen aan de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme.

Voorgesteld wordt om de kansspelbelasting vast te stellen op 20%. Nederland hanteert hiermee een tarief dat aan de bovenkant ligt van wat in ons omringende landen wordt gebruikt voor online kansspelen. Met een hoger percentage haken aanbieders af en zullen spelers geneigd zijn te blijven spelen bij aanbieders zonder vergunning die in het buitenland gevestigd zijn en een hogere uitbetaling beloven.