woensdag, 20. november 2013 - 19:50 Update: 03-07-2014 0:48

Kinderombudsman en VNG pleiten voor rechtvaardiger kinderpardon

Sxc
Den Haag

Ondanks de toezegging van staatssecretaris Teeven dat hij het kinderpardon ruimhartig zou uitvoeren, zien Kinderombudsman Marc Dullaert en voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantine Kriens, dit niet in de praktijk terug. Gezamenlijk pleiten zij vandaag voor een rechtvaardige uitvoering van het Kinderpardon.

Een belangrijke voorwaarde is dat het kind tenminste vijf jaar in Nederland moeten hebben verbleven en dat hij al die tijd onder toezicht van het Rijk heeft gestaan. Een deel van de kinderen is weliswaar al die tijd in Nederland geweest, is soms zelfs hier geboren, en is hier naar school gegaan, maar heeft niet onder het Rijkstoezicht, maar onder het toezicht van gemeenten gestaan. Zij hebben niet alle tijd in de opvanglocaties van het Rijk gewoond, maar bijvoorbeeld ook tijdelijk in een opvanglocatie binnen een gemeenten. De staatssecretaris is van mening dat zij daarmee niet voldoen aan de voorwaarden en dus vallen deze kinderen buiten het kinderpardon. Het gaat om ongeveer driehonderd gevallen. Enkele tientallen hebben zich de afgelopen tijd tot de Kinderombudsman gewend. Marc Dullaert heeft begrip voor het feit dat de staatssecretaris ergens een grens moet trekken, maar vindt het onderscheid tussen rijks- en gemeentelijk toezicht niet relevant. "Het gaat erom dat deze kinderen al die tijd in het zicht van de overheid zijn geweest, het maakt niet uit of dat het Rijk of de gemeente is geweest. Feit is dat deze kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn en hier zijn geworteld. Deze uitvoering is in strijd met de geest van het pardon", aldus Dullaert. Zeker nu blijkt dat dit punt voor zo veel kinderen een belemmering vormt, zou de staatssecretaris dit moeten heroverwegen volgens de Kinderombudsman.