dinsdag, 10. december 2013 - 21:27 Update: 03-07-2014 0:47

Kinderombudsman komt te vaak fouten tegen in rapportages Jeugdzorg

foto van gezin | fbf archief
Foto: fbf archief

In een dinsdag gepubliceerd rapport stelt Kinderombudsman Marc Dullaert dat de rapportages van Bureau Jeugdzorg te vaak fouten bevatten.

Ook  rapporten van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming zijn niet altijd in orde. Maar deze rapporten zijn vaak wel de basis waarop beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld of een kind wel of niet uit huis wordt geplaatst of wel of niet onder toezicht moet worden gesteld. Dit schrijven verschllende media dinsdag.

Dullaert denkt dat de organisaties over het algemeen professioneel en deskundig te werk gaan, maar komt ondanks dat toch nog te veel fouten in het onderzoeksproces en rapportages tegen. De kritiek richt zich vooral op Jeugdzorg, omdat er niet genoeg 'kwaliteitsborgen' zitten inhun  werkwijze zit om fouten te voorkomen. Volgens Dullaert lopen feiten en meningen in de rapporten soms door elkaar, wordt er niet altijd hoor en wederhoor toegepast en worden beweringen niet altijd onderbouwd. Dat brengt de kinderombudsman tot de conclusie dat de informatie in de rapporten onvolledig of onvoldoende onderbouwd kan zijn. Maar rechters moeten op basis van deze rapportages wel beslissen of een kind uit huis wordt geplaatst of onder toezicht van een gezinsvoogd komt.

Jaarlijks komen duizenden kinderen en hun ouders in aanraking met jeugdzorg. Ze krijgen dan begeleiding, komen onder toezicht of worden uit huis geplaatst. De Kinderombudsman ontdekte dat fouten die in rapportages van Jeugdzorg voorkomen, maar inmiddels zijn opgelost, toch nog in dossiers bij kinderrechters belanden. In EenVandaag vertelde een ouder aan de Kindombudsman: 'Tien jaar geleden had ik een alcoholprobleem, ja. Maar daarvoor heb ik hulp gehad en nu is dat voorbij. Toch blijven ze dat maar aanhalen.'

De Kinderombudsman zegt in de media: 'Kinderen hebben recht hebben op een zorgvuldige beslissing, daarom moeten er hogere kwaliteitseisen komen'. Hij wil dat Bureau Jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming, daar waar dit nog niet gebeurt, 'harde kwaliteitsgaranties' inbouwen in hun feitenonderzoeken en rapportages. De onderzoeken en rapportages moeten aan minimale criteria voldoen. Zo moet er onder meer een heldere scheiding komen tussen feiten en meningen en moet hoor- en wederhoor standaard worden opgenomen in de rapportages. Vooral Bureau Jeugdzorg heeft hier nog een slag te maken, aldus Dullaert.

In het programma EenVandaag reageerde vice-voorzitter Jan Dirk Sprokkereef van Bureau Jeugdzorg reageerde op het rapport. Hij erkent dat zijn bureau op de genoemde punten fouten maakt. Hij beloofde beterschap, maar wees er ook dat dat Dullaert vindt dat er doorgaans professioneel en deskundig gewerkt wordt.

Provincie: