donderdag, 14. november 2013 - 9:16 Update: 03-07-2014 0:49

Kinderombudsman start onderzoek aanpak van kindermishandeling

Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Kinderombudsman start een grootschalig onderzoek naar de aanpak van preventie en hulp voor mishandelde kinderen bij de 408 gemeenten.

De Kinderombudsman gaat onderzoeken wat de aanpak van gemeenten is en wil ze handvatten bieden die concreet effect hebben voor kinderen.

Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor preventie. Vanaf 1 januari 2015 zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijk situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Het is niet bekend hoe gemeenten hun regierol oppakken ten aanzien van aanpak kindermishandeling in het kader van de decentralisatie van het jeugdstelsel.

Effectiviteit van maatregelen

Kinderombudsman Marc Dullaert vraagt al sinds zijn aantreden in 2011 aandacht voor een versnelling in de aanpak van kindermishandeling. Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag recht op bescherming tegen geweld. De Kinderombudsman vindt het onaanvaardbaar dat er jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Dit aantal lijkt nog niet te dalen, ondanks zichtbare inspanningen van overheden en organisaties. Er is nog steeds onvoldoende zicht op het effect van de genomen maatregelen op met mishandeling bedreigde kinderen.

De Kinderombudsman maakt zich daar ernstige zorgen over en wil snel duidelijkheid en heeft daarom besloten tot een onderzoek uit eigen beweging.