donderdag, 14. februari 2013 - 13:37

Kleine scholen op slot

Groningen

De onderwijsraad zegt in een vandaag uitgebracht rapport dat kleine scholen in krimpgebieden hun deuren moeten sluiten of fuseren. Dit om de kosten en de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd te houden.

Vooral in dunbevolkte gebieden merken scholen, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, de gevolgen van dalende leerlingenaantallen. Dat zal de komende jaren alleen maar sterker worden. Klassen en scholen worden kleiner; dat is niet alleen duur, maar het zet ook de onderwijskwaliteit onder druk.

Kleine scholen zijn vaker zwak en kunnen moeilijker de rol van sociale ontmoetingsplaats voor leeftijdsgenoten waarmaken. Daarom adviseert de raad om het aantal kleine scholen te beperken. Ook met minder scholen is de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen in Nederland te garanderen. Op redelijke afstand moeten ouders en leerlingen ten minste uit een openbare en een bijzondere school kunnen kiezen.
Provincie:
Tag(s):