maandag, 30. december 2013 - 9:34 Update: 03-07-2014 0:45

KMPG treft miljoenen-schikking met OM

foto van KPMG | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

Bij KPMG Accountants N.V. (KPMG) en drie voormalige accountants (partners) van dat bedrijf is over de boekjaren 2000 tot en met 2003 strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de rol van de accountant bij het verhullen van betalingen aan buitenlandse agenten door Ballast Nedam. Het onderzoek is uitgevoerd door de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket.

In dit onderzoek is naar het oordeel van het OM gebleken dat de door KPMG verrichte accountantscontrole bewust is uitgevoerd op een wijze die mede mogelijk heeft gemaakt dat betalingen van Ballast Nedam aan buitenlandse agenten en de daarbij horende schaduwadministratie werden verhuld. KPMG heeft de signalen die het daarover kreeg onvoldoende opgepakt. Binnen KPMG was destijds onvoldoende aandacht voor de naleving van de zorgvuldigheids- en integriteitseisen.

Het OM acht de accountantscontroles rondom deze betalingen aan buitenlandse agenten zonder meer verwijtbaar ontoereikend. Gelet op de sleutelpositie van de accountant in het stelsel van financiële verantwoording acht het OM dit ernstige strafbare feiten.

KPMG betreurt gang van zaken

KPMG betreurt de gang van zaken rondom de controles van Ballast Nedam en heeft aangegeven deze ten sterkste af te keuren. KPMG heeft meegewerkt aan het onderzoek en volledige openheid van zaken gegeven. Het gaat om oude feiten, terwijl de verantwoordelijken niet meer bij KPMG werkzaam zijn en de onderneming lering heeft getrokken uit deze zaak en maatregelen heeft genomen.

7 miljoen boete

Mede naar aanleiding van deze zaak is het compliancebeleid bij KPMG verder aangescherpt en vastgelegd in aanvullende maatregelen om de integriteit van de organisatie te waarborgen. De aanvullende integriteits-, compliance- en kwaliteitsmaatregelen waar KPMG zichzelf aan heeft gecommitteerd zijn van preventieve en repressieve aard. De preventieve maatregelen dienen bijvoorbeeld om problemen tijdig te signaleren en misstanden te voorkomen. De repressieve maatregelen variëren van herschikking van taken tot opzegging van de arbeidsrelatie. Het OM heeft kennis genomen van deze maatregelen en deze meegewogen bij het transactieaanbod. De maatregelen zijn ook aan de AFM ter hand gesteld. De AFM zal de naleving van deze maatregelen betrekken in het toezicht op KPMG.

KPMG betaalt in totaal 7 miljoen euro voor haar rol bij de controles over de boekjaren 2000 tot en met 2003. Dat bedrag is opgebouwd uit 3,5 miljoen euro boete en 3,5 miljoen euro ontneming.

Het onderzoek tegen drie verdachten, (voormalige) accountants, wordt voortgezet. In december 2012 is de zaak tegen Ballast Nedam met een transactie afgesloten. Het onderzoek tegen enkele voormalig leidinggevenden van Ballast Nedam die ervan worden verdacht dat zij persoonlijk voordeel hebben genoten uit de betalingen aan buitenlandse agenten, is nog niet afgerond.

Provincie: