donderdag, 7. november 2013 - 16:43 Update: 03-07-2014 0:49

Knooppunt Joure stap dichterbij

Knooppunt Joure stap dichterbij
Joure

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Tracébesluit Knooppunt Joure ondertekend. Hiermee is de aanpak van de rotonde bij Joure een stap dichterbij. In 2015 wordt gestart met de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A6 en A7. Het knooppunt is in 2017 gereed.

De drukte rond het verkeersplein Joure in Fryslân belemmert nu de doorstroming op de A6 en A7. Daarnaast hebben de omliggende dorpen last van sluipverkeer. De bestaande rotonde maakt plaats voor een doorgetrokken verbinding van de A6 en A7 tussen Lemmer en Heerenveen. Daarnaast komt er een ongelijkvloerse aansluiting van de A7 uit Sneek en Bolsward op de doorgetrokken verbinding A6/A7. Hierdoor verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid. Met het project is 76 miljoen euro gemoeid. De regio betaalt 72 miljoen euro, afkomstig uit het Regionale Mobiliteitsfonds.

Minister Schultz heeft het getekende Tracébesluit vandaag overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes van provincie Fryslân en wethouder Durk Durksz van gemeente De Friese Meren. Het Tracébesluit ligt de komende maanden ter inzage.