dinsdag, 30. april 2013 - 14:48 Update: 03-07-2014 0:58

Koning Willem-Alexander ingehuldigd

foto van dam koning | Frank van den Berg
Foto: Frank van den Berg

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is Willem-Alexander vanmiddag ingehuldigd.

Koning Willem-Alexander legde de eed af waarin hij trouw beloofde aan de Grondwet en waarbij hij beloofde de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. De koning sloot zijn eed af met de woorden: "Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!"

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveerden kort na twee uur in de Nieuwe Kerk. Zij werden ontvangen met het Wilhelmus waarna de koning zijn toespraak begon. Hij richtte eerst het woord tot de vergadering, daarna sprak hij zijn moeder toe. Hij prees haar als een vorstin die de waarden van de Grondwet altijd heeft verdedigd. Verder omschreef hij haar als toegewijd en bezield. Willem-Alexander zei in zijn toespraak: 'Lieve moeder, u wist uw vele plichten bijeen te brengen. Op u werd nooit vergeefs een beroep gedaan. Ook in dagen van droefheid was u een steun voor ons allemaal. Dank u voor de vele mooie jaren waarin wij u als Koningin mochten hebben.' Op de lovende woorden van Willem-Alexander volgde een groot applaus voor prinses Beatrix.

Verder zei Willem-Alexander over zijn ambt en over de steun die hij hierbij krijgt van zijn echtgenote: 'Ik aanvaard dit ambt met dankbaarheid. Dankbaar voor de ruimte die ik heb gekregen om me op dit ambt voor te bereiden. Ik aanvaard dit ambt met overtuiging. En daarbij besef ik hoe intens gelukkig ik ben met de steun van mijn vrouw Máxima.' De koning liet ook blijken dat hij zich volledig bewust is in wat voor tijd hij aantreedt: Hij zei hierover: 'Ik treed aan in een tijd waarin veel mensen onzeker zijn. Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders lijkt minder zeker dan vroeger.' In zijn toespraak gaf hij duidelijk aan dat hij  zich als koning "ten dienste van de gemeenschap" wil stellen. Willem-Alexander: 'Ik wil mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben, hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze dromen ook zijn en waar onze wieg ook stond.'

Bij de korte tocht over de Dam werd het paar toegejuicht door een enthousiast  publiek. Het koningspaar zag er vorstelijk uit.  De koning droeg de koningsmantel, een kledingstuk waarvan sommige delen bijna even oud zijn als het Koninkrijk der Nederlanden. De koningsmantel werd in 1815 voor het eerst gedragen door de eerste koning van ons land, Willem I. Vier officieren droegen de sleep van de mantel. Koningin Maxima droeg een blauwe jurk en cape van de Nederlandse ontwerper van Jan Taminiau. De drie prinsesjes die samen met prinses Beatrix naar de Nieuwe Kerk liepen, droegen alle drie een koningsblauwe jurk.

Provincie:
Tag(s):