maandag, 30. september 2013 - 19:57 Update: 03-07-2014 0:51

Koningin Máxima krijgt regentschap bij overlijden koning Willem Alexander

Foto van Máxima | Frank van den Berg
Foto: Renee Teunissen
Den Haag

Mocht koning Willem Alexander wat overkomen en zijn dochter hem moeten opvolgen maar nog geen 18 is, dan zal koningin Máxima over de troon waken.

Dat is goedgekeurd door de Raad van Staten. Maar mocht koningin Máxima niet in staat zijn het regentschap te vervullen, dan wordt prins Constantijn regent.

Máxima wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht. Dit college is samengesteld uit twee bij koninklijk besluit aan te wijzen leden en drie ambtsdragers uit hoofde van hun ambt. Het betreft de vice-president van de Raad van State (tevens voorzitter van het college), de president van de Algemene Rekenkamer en de president van de Hoge Raad der Nederlanden.

De drie regelingen over het regentschap en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning zijn opgesteld naar het voorbeeld van de regelingen uit 1981. 

Deze regeling is lange tijd niet gebruikt. Dit omdat Willem-Alexander al in 1985 18 was. Nu de eerste opvolger in lijn pas 9 is, moet er wel een regentschap worden geregeld.