maandag, 9. september 2013 - 8:13 Update: 03-07-2014 0:52

Krijgsmacht heeft scherpe kritiek op beleid minister Plasschaert

Foto van minister Plasschaert | RVD
Foto: RVD
Den Haag

Op de opiniepagina van dagblad Trouw schrijft generaal-majoor b.d. Harm de Jonge maandag dat 'de minister op Prinsjesdag moet laten zien welke ambitie ze heeft met de krijgsmacht en dat moet meer dan louter boekhouden zijn'.

Officieren hebben het vertrouwen in minister Jeanine Hennis-Plasschaert verloren. De Jonge is bestuurslid van de Gezamenlijke Officierenvereniging (GOC/MHB). De kritiek van De Jonge is opvallend omdat hij hiermee breekt met de ongeschreven wet dat militairen zich in ieder geval niet openlijk met het defensiebeleid bemoeien. Maar De Jonge vindt dat de wijze waarop de minister invulling geeft aan de bezuinigingen niet getuigen van visie. De Jonge: “Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in de krijgsmacht overeind kan houden.”

De Jonge heeft kritiek op het besluit van de minister om het nieuwe marineschip Zr. Ms. Karel Doorman en de gloednieuwe pantservoertuigen CV90 in de verkoop te doen. Hij herinnert haar eraan dat er al 22 jaar op rij wordt bezuinigd op defensie. Ook dit jaar moeten de strijdkrachten het met 330 miljoen minder doen, naast nog eens een miljard bezuinigingen uit 2011. Volgens de  generaal-majoor b.d. 'ontstaat er zo langzamerhand een onwerkbare situatie' . De minister moet volgens hem gaan investeren in de vertrouwensband met haar personeel en haar personeel gaan vertellen waar zij nu eigenlijk naar toe wil. De Jonge in de krant: 'Wat het defensiepersoneel nodig heeft is een stip op de horizon, waarbij van de minister wordt verwacht politieke moed te tonen en die stip verder weg te leggen dan haar eigen regeerperiode.' Alleen als de minister zo'n perspectief biedt 'gelooft het defensiepersoneel weer in de politieke leiding en is het misschien bereid om bij Defensie werkzaam te blijven.'