woensdag, 20. februari 2013 - 13:14 Update: 03-07-2014 1:02

KVK:alle indicatoren op rood, Nederlands bedrijfsleven in mineur

KVK:alle indicatoren op rood, Nederlands bedrijfsleven in mineur
Foto: Archief FBF.nl

Amsterdam - Het gaat slecht met het Nederlandse bedrijfsleven en herstel is nog niet in zicht.

Na een tegenvallend 2012 begint ook het nieuwe jaar negatief. In het eerste kwartaal van 2013 staan alle indicatoren diep in het rood, zo blijkt uit de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) die woensdag zijn gepubliceerd door de Kamer van Koophandel. [b]Omzetverwachting en export[/b] De omzet in het 4e kwartaal van 2012 kwam tegen de verwachting (+3%) in toch onder de nullijn (-3%). De verwachting voor het 1e kwartaal van 2013 eindigt op het laagste niveau (-16%) van de laatste 3 jaren. De export gaat na 2 positieve kwartalen in 2012 in het 4e kwartaal toch weer onderuit (-0%). Een forse tegenvaller voor ondernemers, die aanvankelijk per saldo nog met 6% rekenden op een toename. De verwachtingen voor het 1e kwartaal van 2013 zijn met -4% nog somberder. [b]Werkgelegenheid[/b] De krimp in de werkgelegenheid nam in het 4e kwartaal meer toe (-21%) dan verwacht (-18%). Ook voor het 1e kwartaal van 2013 wordt een forse afname verwacht (-20%), die veel hoger uitpakt dan die van een jaar geleden (-12%). De krimp van de omzet en export dwingt steeds meer bedrijven om afscheid te nemen van hun personeel. [b]Investeringen en winstgevendheid[/b] Het feitelijke investeringsverloop in het 4e kwartaal verliep volgens verwachting (-10%). In het 1e kwartaal van 2013 gaat de investeringsgeneigdheid bij bedrijven met -21% hard onderuit. De winstgevendheid van bedrijven is per saldo na drie slechte kwartalen in 2012 iets minder verslechterd in het 4e kwartaal (-19%). De winstgevendheid ligt op een duidelijk lager peil dan het jaar daarvoor (-13%). [b]Iets minder pessimistisch[/b] Toch wordt het oordeel van ondernemers over het economische klimaat wat milder. Na een uitgesproken negatief oordeel over het 4e kwartaal van 2012 (-33%) zijn de verwachtingen voor het 1e kwartaal van 2013 wat minder negatief (-27%). Het oordeel is ook minder negatief dan over het 1e kwartaal van vorig jaar (-32%). [b]Over COEN[/b] De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.
Categorie: