vrijdag, 3. mei 2013 - 15:22 Update: 03-07-2014 0:58

Kwart van onderzochte hotels overtreedt regels

foto van hotel | fbf
Foto: fbf

De Inspectie SZW heeft, in samenwerking met de Belastingdienst, op 1 mei bij 53 hotels in Amsterdam gecontroleerd op onder meer aanwezigheid van illegale werknemers, onderbetaling en arbeidstijdenwet.

Bij 14 hotels, ruim 25 %, zijn vermoedelijk één of meer overtredingen geconstateerd. Daarnaast zal de Inspectie in een groot aantal gevallen nog nader onderzoek doen, waardoor het overtredingpercentage naar verwachting nog verder op zal lopen.

De controle werd gedaan op basis van een risico analyse van de Inspectie. Op basis hiervan richt de Inspectie SZW zich vooral op branches en bedrijven waar sprake is van een hoog risico op overtreding en/of waar een laag nalevingsniveau van wet- en regelgeving bestaat. De hotelbranche is er daar één van.

De verwachting was dat gezien de drukte rond 30 april in de hoofdstad en het groot aantal reserveringen in de hotels, de wettelijke regels niet correct zouden worden nageleefd. Uit de gehouden controle, bij 53 van te voren geselecteerde hotels in het centrum van de stad, is dit ook gebleken.

De meeste overtredingen betroffen de Wet minimumloon en de Wet arbeid vreemdelingen. In één geval werd de Arbeidstijdenwet overtreden. Naast de directe constateringen van overtredingen, vinden er nog 31 nadere onderzoeken plaats. De kans is groot dat een aantal van deze onderzoeken ook zullen leiden tot de constatering dat bepaalde wetten zijn overtreden.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert o.a. of de werknemers gerechtigd zijn om in Nederland te werken en of zij betaald krijgen volgens het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag. De Belastingdienst controleert of de werkgever zich houdt aan de fiscale regels.

De Inspectie SZW hanteert een stevige aanpak voor bedrijven en werknemers die zich niet aan de regels houden Want notoire overtreders en misstanden leiden tot onnodige risico’s, ondermijnen de solidariteit in de sociale zekerheid en leiden in veel gevallen tot slechtere werkomstandigheden en oneerlijke concurrentie.

Provincie:
Tag(s):